Z Kanciapy MSG #8

05/07/2016
NBA

Witam!

Dokonało się niemożliwe i Knicks wyszli z twarzą (sprawa podobno dyskusyjna, ale skoro ja tu rozmawiam sam ze sobą – ewentualnie z panem Mietkiem to mogę sobie tak napisać) z tego „wypaśnego” okienka transferowego, które jeszcze się nie skończyło. Czytam te internety i oczom nie wierzę: gorzkie żale wylewane na dwóch rekonwalescentów z Wietrznego Miasta, smutek po nie pozyskaniu Ericka „Szpitala” Gordona lub Rajona Rondo i jeszcze więcej…

Pierwszy temat to nie wolny agent, ale słowo trzeba wtrącić.

Pal?ca niecierpi?ca zw?oki sprawa to Dariusz R�?a i jego szklane kolana. O jego wy?szo?ci nad Jose Calderonem i o tym co mo?e zrobi? dla Knicks pisa?em w poprzedniej Kanciapie i nie zamierzam si? powtarza?. To jest hazard, kt�ry mo?na podj?? i moim zdaniem lepiej jest postawi? na takiego Rose’a w ostatnim roku kontraktu ni? wy?o?y? to co ostatnio Bulls zaoferowali Rondo. Wiem, ze drugi rok umowy Rajona jest niegwarantowany, ale dalej wybieram Derricka, jego niepewne kolana oraz t?u?ciutki kontrakt spadaj?cy po tym sezonie z salary, otwieraj?cy nam drog? do zdrowszego i lepszego zamiennika za rok. Westbrook podobno jest z?y po odej?ciu Duranta do Warriors i nie zamierza zostawa? w Thunder. Przygarn? ch?opaka do MSG jak b?dzie taka potrzeba…

Rozumiem, ?e mo?emy ju? temat by?ego MVP ligi zamkn?? na patyk?

Drugi w kolejce do lustracji jest jego funfel z Chicago: Joakim Noah. Francuz zrodzony w Nowym Jorku z uczucia miss Szwecji 78 oraz po??dania zawodowego tenisisty. Brzmi jak opis postaci z Gry o Tron. Tak te? wygl?da i czasami si? zachowuje. Dzikus i troglodyta. Noah od zawsze podkre?la?, ?e jest wielkim fanem Knicks. Zatem na ostatni? prost? swojej kariery przeni�s? si? w ulubione miejsce i to jak wspomnia?em razem ze swoim ziomkiem.

Z?a atmosfera w klubie, rzekomy (pisz? na podstawie plotek z internetu – cz?sto powielanych) sp�r z nowym trenerem + dochodzenie do siebie po kontuzji doprowadzi?y do opuszczenia przez Noaha Chicago. O pozyskaniu centra m�wi?o si? cz?sto – nawet kiedy Robin Lopez by? jeszcze na pok?adzie. Pojawia?y si? doniesienia na Twitterze, jakie? ma?e notki w zagranicznej prasie oraz ?mielsze artyku?y bli?ej plotek o ch?ci przej?cia Derricka z Bulls. Prasa wrza?a. Widziano go w Nowym Jorku na wsp�lnych imprezach z Darkiem i sam wrzuca? r�?ne zdj?cia na swoje media spo?eczno?ciowe sugeruj?ce jego destynacj? podczas wolnej agentury.

Malownicze Orlando. Wsp�lna kolacja przy steku razem z najwa?niejszymi w organizacji. Ponad trzy godziny rozm�w, pyta? i zapewnie?. Strony uzgodni?y warunki po czym poszli ogl?da? n?dzn? reprezentacj? Knicks w Summer League. Zatem s?owo sta?o si? cia?em i zes?a?o nam Joakima w roli startuj?cego centra.

Czy ja si? z takiego obrotu sprawy ciesz??

Z jednej strony Knicks za niego przep?acili. Nie szczypmy si? i m�wmy jak jest. Dwa ostatnie nieciekawe sezony podparte kontuzjami weso?ego Francuza to laurka, kt�ra kosztowa?a Knicks 72 mln dolar�w p?atne w 4 lata. ?rednio wychodzi 18 mln za sezon. W nowym salary jego kontrakt b?dzie por�wnywalny z tym co zarabia? w Bulls przez ostatnie lata. Dla mnie to troch? za du?o jak na czteroletni? umow? w pe?ni gwarantowan? dla 31 letniego gracza. Ale id?c w my?l powiedzenia: „jest ryzyko – jest zabawa”hazard w wykonaniu Phila Jacksona mo?e si? op?aci?, ale te? mo?e stan?? Knicks w gardle na lata.

Derrick i jego kolana to tylko jeden sezon. Albo w lewo – albo w prawo. Noah to o wiele bardziej skomplikowana sprawa. Gdy jest zdrowy znajduje si? w czo?�wce centr�w. Nie boj? si? tego napisa?. Jego ostatni zdrowy sezon przyni�s? mu 4 miejsce w g?osowaniu na MVP. Ale to by?o dwa lata temu. A? dwa lata temu.

Znakomity obro?ca, kt�ry lubi dzieli? si? pi?k? z innymi. Dodatkowo to g?os w szatni oraz na boisku. Nie boi si? m�wi? tego co my?li i zawsze jest pierwszy kiedy trzeba pogratulowa? koledze z dru?yny dobrej akcji lub stan?? w jego obronie kiedy kto? z przeciwnik�w ma do niego jakie? „ale”. Sam te? opieprzy koleg�w jak co? nie b?dzie odpowiada? mu na parkiecie. O jego ofensywie nie m�wmy bo nie ma o czym.

Obrony i oczu dooko?a g?owy wymagam od niego ja – czyli kibic. Obrony, oczu dooko?a g?owy oraz liderowania w szatni wymaga? od niego b?dzie Jeff Hornacek, kt�ry z pewno?ci? b?dzie mie? wsparcie w osobie g?o?nego weterana. Jedyn? jego wad? (poza ofensyw?) jest jego zdrowie. Nie jestem do ko?ca przekonany czy mo?e wr�ci? do sprawno?ci sprzed dw�ch lat. Dlatego te? martwi mnie jego kontrakt. Trzeba by? dobrej my?li i wierzy? w Phila Jacksona, kt�ry raczej sprawdzi? jego kartotek? medyczn? zanim zasiad? z nim do sto?u w celu spo?ycia martwej krowy z mase?kiem czosnkowym.

Wola?bym dalej mie? w sk?adzie Robina Lopeza z jego kontraktem ni? Joakima. Ale drugiej strony wol? mie? odrobin? nadziei na „odrodzenie” JN ni? mie? Mozgova jak Lakers. Pierwszy zakup w off-season i Jeziorowcy kr?c? numer do Rosjanina? Musia?em wbi? szpilk? za co przepraszam…

Dodatkowo (je?eli wierzy? plotkom) to w?a?nie Noah przekona? bohatera kolejnego akapitu do gry w Knicks.

Jednak najpierw zagadka: wiecie gdzie sko?czy? Arron Afflalo? W Kings. *BA DUM TSSSS*

Skoro pozycje PG oraz C ju? zosta?y obsadzone pozosta?a jeszcze sprawa wyj?ciowego Rzucaj?cego Obro?cy oraz skompletowania ?awki na kt�rej siedzieli osamotnieni O’Quinn oraz Holiday i grali w makao. Najpierw podstawa, a p�?niej zamienniki.

Kiedy przeczyta?em doniesienia na Twitterze o „zaawansowanych rozmowach” z Erickiem „Szpitalem” Gordonem w mojej g?owie uknu? si? taki to tytu? dla nowej dru?yny Knicks: #TheHospitalSquad. Ani to ?mieszna ani zabawne. Gdyby do tego dosz?o to trzech graczy (z czego dw�ch bardzo) z S5 ma grubsz? kartotek? uraz�w ni? Panorama Firm. Jednak na horyzoncie pojawi? si? Courtney Lee i spienione morze doniesie? i spekulacji uspokoi?o si?, a w serca fan�w ponownie wpompowa?a si? nadzieja.

Lee to dobry rzemie?lnik kt�ry zna swoje miejsce w szeregu. Nie potrzebuje dodatkowych posiada?, dobrze broni (co przy Darku jest bardzo istotnie) oraz ma miar? za 3. To r�wnie? weteran znaj?cy realia ligi oraz bywalec PO. By? obecny w Orlando podczas fina?�w z Lakersami gdzie gra? w pierwszym sk?adzie. Idealne uzupe?nienie sk?adu za (moim zdaniem) ca?kiem przyzwoit? cen? 50 mln dolar�w p?atnych w 4 lata. Je?eli naprawd? Joakim by? „po?rednikiem” w dogadaniu kontraktu Lee – notowania Francuza podskakuj? u mnie o jeszcze kilka %.

I o ?awce s?�w kilka na zako?czenie: nie zaprz?tajmy sobie g?owy graj?cymi w Summer League graczami. Mo?na oko zawiesi? na Ronie Bakerze o kt�rym wspomina?em we wcze?niejszym wpisie. Na razie nic nie trafia, ale nie?le broni i porusza si? po zas?onach. Najm?odszy Plumlee nie pokazuje nic. O reszcie szkoda gada?.

Zatem Jax wzi?? si? do roboty na rynku wolnych agent�w. Kiedy dyskutowano z Gordonem o nowym kontrakcie na ?wiat?o dzienne wyp?yn??a r�wnie? informacja o zainteresowaniu Austinem Riversem jako rozgrywaj?cym wchodz?cym z ?awki. Jednak po przyj?ciu czeku od ojca i pozostaniu w Clippers (DZI?KUJ? KOSZYKARSCY BOGOWIE) oczy fan�w ponownie zwr�ci?y si? w kierunku wolnej agentury.

Spodziewa?em si? kogo? pokroju Aarona Brooksa czy te? Ramona Sessionsa – czyli wiecznych rezerwowych. Jednak kiedy us?ysza?em o jednorocznym kontrakcie opiewaj?cym na 5 mln dolar�w dla Brandona Jenningsa, a? przykl?kn??em na jedno kolano.

Mia? ch?opina aspiracje do gry. Po „erze” w Bucks postawi? na ?wie?y start w Pistons. Gra? ?rednio do czasu zwolnienia Josha Smitha. W�wczas wszed? na wy?szy poziom, ale kontuzja pokrzy?owa?a mu plany. W mi?dzyczasie sprowadzono Reggiego Jacksona i BJ przesta? by? potrzebny. Zosta? oddany na Floryd? do Orlando gdzie nie pokaza? nic nadzwyczajnego. Teraz sta? si? wolnym agentem i ma rok czasu na wykazanie si? w barwach Knicks. Zatem Phil pozyska? dw�ch rozgrywaj?cych kt�rzy musz? co? ?wiatu udowodni? i odchodz? za rok za wi?ksz? kas?. Czy mo?e by? dla dru?yny co? lepszego ni? gracz kt�ry musi przekona? do siebie ponownie ca?y ?wiatek NBA? Oczywi?cie, ?e jest i nazywa si? Lance Thomas.

Polecam zapozna? si? z jego wpisem na TPT. �Nie wyobra?a?em sobie ?awki bez jego osoby. Znakomity obro?ca, przydatny strzelec – ale przede wszystkim – lojalny ?o?nierz. Kiedy inni odchodz? za wi?ksz? kas? do innych klub�w, Lance wiedzia? dzi?ki komu mia? szans? zaistnie? w NBA. Nie do??, ?e zosta? w Knicks to jeszcze da? zni?k? na swoje umiej?tno?ci. Mo?e dziwi? Was, ?e tak ciep?o wypowiadam si? o „byle rezerwowym” ale co? takiego ?apie mnie za serce, �a kiedy jeszcze dzieje si? to moim ukochanym klubie: p?acz? jak na zako?czeniu „Gladiatora” lub „Leona Zawodowca”.

Pierwszy wchodzi? za Melo kiedy ten by? kontuzjowany. Kry? najlepszych graczy przeciwnik�w i by? nieocenion? pomoc? z ?awki. Cichy i spokojny. 27 mln dolar�w za 4 lata jego us?ug to promocja. M�j cz?owiek!

?awki ci?g dalszy: Tak jak nie wyobra?am sobie drugiego garnituru bez Thomasa – tak samo nie wyobra?am sobie braku Langstona Gallowaya w sk?adzie NYK. Z nim jest troch? zagmatwana sytuacja, ale postaram si? wyt?umaczy? to najpro?ciej jak si? da.

Gallo by? zastrze?onym wolnym agentem, kt�remu mo?na by?o zaproponowa? (z racji wczesnych praw Birda) kontrakt o warto?ci 6 mln dolar�w. Ka?dy kto chcia? m�g? mu zaproponowa? taki kontrakt, ale Knicks mieli pierwsze?stwo w wyr�wnaniu go. Phil jednak potrzebowa? kasy na Jenningsa oraz Thomasa. Uczyni? zatem z Langstona – niezastrze?onego wolnego agenta. Taki ruch pozwoli? mi „uciu?a?” potrzebny fundusz na w.w. graczy. Dalej zesp�? posiada do niego wczesne prawa Birda i jest w stanie zaoferowa? mu te 6 mln. Jednak inne dru?yny mog? zrobi? to samo i w�wczas to od zawodnika b?dzie zale?e? czy podpisze z Knicks czy te? nie.

Niedawno Gallo wzi?? ?lub. Mo?e ?onka nie chce mieszka? w wielkim mie?cie tylko w mniej gwarnym miejscu. Mam nadziej?, ?e zostanie gdy? on oraz Thomas pozwolili mi przetrwa? „wielk? anihilacj?” Jacksona zaraz po obj?ciu przez niego posady Prezydenta klubu. Pami?tacie najgorszy wynik Knicks w historii oraz tuzy takie jak Shane Larkin lub Alexey Shved biegaj?ce po ?wi?tych klepkach MSG? Langston oraz Lance byli w�wczas jak dwa diamenty w krowim g�wnie i to dla nich zarywa?em nocki by ogl?da? Knicks. P�?niej przysz?a oczywi?cie nagroda w postaci GODzingisa, ale to historia na inn? Kanciap?.

Dodatkowo przez zrobienie Gallowaya UFA – skapnie jeszcze troch? grosza na kontrakt dla Hernangomeza. Oznacza to r�wnie? po?egnanie si? z Seraphinem, Vujacicem, Amundsonem oraz Derrickiem Williamsem z kt�rym wi?za?em wielkie nadzieje pod nowym trenerem. Jednak Judasz D-Thrill wybra? kas? i niech mu si? wiedzie.

Zatem ko?cz?c ten d?ugi wyw�d podsumuj? starania Phila by uzbroi? Knicks przed nadchodz?cym sezonem:

PG: Derrick Rose – Brandon Jennings
SG: Courtney Lee – Langston Galloway (?) – Ron Baker (SL)
SF: Carmelo Anthony – Lance Thomas – Justin Holiday
PF: Kristaps Porzingis – Kyle O’Quinn – Marshall Plumlee (SL)
C: Joakim Noah – Willie Hernangomez (?)

Pan�w ze znakami zapytania przy nazwiskach jeszcze nie potwierdzono oficjalnie, ale Hernangomez jest „pewny” na 100% natomiast przy Gallowayu b?dzie mi lata? noga dop�ki nie podpisze.

Walcz?cy w Lidze Letniej nie zarobili nawet na r?czniki kt�rymi si? tam wycieraj?, a co dopiero na szans? gry w NBA. Jednak oficjalnie widniej? w salary zespo?u i z grzeczno?ci trzeba ich wpisa?. Ronowi Bakerowi da?bym jednak szans? gdy? pomimo mizerii podoba mi si? to co widz?.

Tak jestem tym czubkiem, kt�ry ogl?da lig? letni? na w?tpliwej jako?ci streamach ziej?cych pikselami.

Dla Rona dedykuj? piosenk? by si? wyluzowa? i nie rzuca? tytu?owych cegie?. Sylwia Grzeszczak budowa?a „Dom na pisku” a Baker na razie dok?ada do domostwa ceg?? co cegle…

Funky!

Kopiuj link do schowka