Pozdro Retro: Zwyczajny niezwyczajny Tom Kozelko

26/03/2016
Tom Kozelko

Tom Kozelko nie by? ani godnym zapami?tania koszykarzem, ani wybitnie ciekaw? postaci?. Skoro jednak lubimy wspomina? bardzo bia?ych centrw z lat 90, poznajmy ich odpowiednik z lat 70.

Rubryka Pozdro Retro to troch? taki spin-off mojego prywatnego bloga Mercy Mercy Jerome Kersey, ktrego formu?a polega na randomowym przypominaniu bardziej lub mniej znanych nazwisk z mojego ulubionego okresu w historii NBA, czyli lat 90. Na Z Krainy NBA pozwoli?em sobie na okazjonalne ?amanie tego schematu, w tym m.in. na wychodzenie poza tamt? z?ot? dekad?.

Zacznijmy jednak schematycznie, tak jak na moim blogu, od karty kolekcjonerskiej z wizerunkiem bohatera wpisu (zreszt? jedynej na jakiej si? znalaz?)…

TomKozelko0000

Tom Kozelko.Nie b?d? prbowa? Wam wmawia?, ?e zainteresowa?em si? tym panem z jakiegokolwiek innego powodu ni? jego nazwisko. Polsko brzmi?ce nazwiska w zawodowym sporcie ameryka?skim zawsze budz? weso?o?? ze wzgl?du na sw? rzadko??, a ?e ich w?a?ciciele maj? tendencje do bycia orygina?ami, zyskuj? one nierzadko status kultowy. Taki Paul Mokeski jest na przyk?ad patronem nagrody przyznawanej wirtualnie przez Billa Simmonsa dla najlepszego bia?ego Amerykanina. Frank Brickowski, Eric Piatkowski, Kelly Tripucka, Joel Przybilla czy Mike Gminski (a w przysz?o?ci pewnie te? Frank Kaminsky) to postaci, ktre szybciej wylecia?yby z naszej pami?ci, gdyby nazywali si? Frank Brown, Eric Pierce, Kelly Thomas, Joel Williams czy Mike Grant. Kozelko pewnie te? by?by wymieniany w tej grupie, gdyby nie to, ?e okres jego “?wietno?ci” przypad? na ?rodek lat 70., czyli przed er? boomu na NBA, ktr? rozpocz?li Magic i Bird. Nie pami?tamy go wi?c z t?a wielkich batalii, nie pami?tamy go tak w ogle, bo jego kariera sko?czy?a si? zanim instytucja polskiego fana NBA przesta?a by? tylko teori?.

To jednak nieprawda, ?e Tom Kozelko nie jest interesuj?c? postaci?. Samo bycie cz?onkiem elitarnego grona koszykarzy NBA czyni go wyj?tkowym. Poznajmy go wi?c bli?ej (w ko?cu obiecywa?em Wam w tym cyklu wiedz? bezu?yteczn?). Lektura Wikipediidostarcza nam nast?puj?cych informacji:

– Urodzi? si? 1 lipca 1951 roku w Traverse City, w stanie Michigan.

– Gra? w NBA w latach 1973-1976, g?wnie na pozycji power forward (przy 203 centymetrach wzrostu i 100 kilogramach wagi).

– Zosta? wybrany w trzeciej rundzie Draftu 1973, z numerem 48 (18 miejsc przed George’em Karlem), po czterech latach w roli gwiazdy na uniwersytecie Toledo – by? pierwszym w historii graczem Mid-American Conference, ktry dwa lata z rz?du otrzymywa? tytu? MAC Player Of The Year.

– Jego ?rednie z kariery to 2.2 PPG, 1.8 RPG, 0.5 APG, a grywa? z regu?y oko?o 10 minut w ka?dym spotkaniu. Za?apa? si? jako debiutant na jedyny sezon w historii klubu z Waszyngtonu, kiedy jego nazwa brzmia?a Capital Bullets, awansowa? te? z nimi do Fina?w 1975, gdzie niespodziewanie, do zera, rozbili ich Golden State Warriors.

– Po krtkiej karierze w NBA, wyjecha? na sezon do W?och (ju? nie z Wikipedii dowiedzia?em si?, ?e jako gracz Lazio musia? przej?? na emerytur? z powodu kontuzji plecw).

Dodatkowy research dope?nia ostateczny zbir ciekawostek na temat Toma Kozelko…

Fun Fact 1: W tym samym mie?cie co Kozelko urodzi? si? Dan Majerle. Ucz?szcza? te? do tej samej szko?y ?redniej.

Fun Fact 2:
Gdy do??czy? do GBC Lazio po zwolnieniu z Bullets, by? to zesp? drugoligowy. Zanim dozna? kontuzji plecw, ktra ostatecznie zako?czy?a jego karier? (prasa w?oska pisa?a wwczas, ?e jego problem z plecami ma pod?o?e psychologiczne, bo Kozelko strasznie t?skni? za USA), Tom zagra? w 12 meczach, rzucaj?c w nich ?rednio po 20 punktw i zbieraj?c po 8 pi?ek. Lazio wywalczy?o awans do najwy?szej klasy rozgrywkowej, ale Kozelko by? ju? wtedy bardziej widzem ni? aktywnym uczestnikiem wydarze?.

Fun Fact 3: Rzymianie nazywali go “Alainem Delonem GBC Lazio” (je?li nie wiecie kim jest Alain Delon to zapytajcie dowoln? kobiet? powy?ej 50. roku ?ycia). To si? dopiero nazywa ksywa a nie jaki? tam “kejdi” czy “sipifri” czy “di?ejd”.

Fun Fact 4: Na uniwerku mia? jeszcze jeden przydomek – “Tom Terrific”.

Fun Fact 5: Moje krtkie i nieco nieporadne genealogiczne ?ledztwo wykaza?o spore prawdopodobie?stwo, ?e w Polsce urodzili si? jego dziadkowie, Micha? i Ewa, ktrzy wyemigrowali chyba jako? na prze?omie wiekw. Tata Toma, Stephen, przyszed? na ?wiat ju? w USA, w 1906.

Licznik Polakw w NBA utkn?? na trjce, dlatego wci?? warto wspomina? o roli graczy z polskimi korzeniami w bogatej historii tej ligi. Warto te? wraca? do lat 70. – wa?nych, cho? cz?sto traktowanych jako przerywnik mi?dzy klasyczn? er? wielkich Celtics a czasem Showtime’u.

Ci??ko zdoby? dzi? highlighty grzej?cego ?aw? koszykarza z lat 70, ale przewija si? on w tle kilku klasycznych meczw, takich jak czwarty pojedynek p?fina?w Konferencji Wschodniej mi?dzy Washington Bullets i Buffalo Braves, w ktrym wczesny MVP ligi, Bob McAdoo zdoby? 50 punktw dla przysz?ych Clippersw…

Kozelko pojawia si? raptem na 4 ?mieciowe minuty i nie ma zbyt wiele czasu ?eby wykaza? si? w obronie przeciwko Big Macowi, za to McAdoo zdobywa swoje ostatnie punkty z gry w tym spotkaniu zabieraj?c pi?k? w?a?nie Kozelce, ktry niepewnie ?apie pi?k? po wznowieniu z autu. Tom by? na marginesie przez ca?? tamt? wicemistrzowsk? kampani?, zdobywaj?c w ca?ym post seson ??cznie 14 punktw (z czego 6 w jej pierwszym meczu, a 4 w ostatnim). Rok wcze?niej w playoffach mia? jednak swoje 5 minut, gdy jako rookie ustanowi? strzelecki rekord kariery, rzucaj?c 19 punktw w sidmym meczu serii z Knicks, ktry to Capital Bullets jednakowo? przegrali 81:91. To by? ostatni rok emocjonuj?cej wwczas rywalizacji mi?dzy zespo?em z Nowego Jorku a Pociskami, dla ktrych by?o to szste kolejne spotkanie w ramach playoffs. Gwiazdy Bullets w decyduj?cym meczu zawiod?y – graj?cy z kontuzj? Wes Unseld nie zdoby? ani jednego punktu, a Elvin Hayes mia? ich tuzin – o 14 mniej ni? jego ?rednia z tamtej serii. Kozelko by? wi?c – wesp? z obro?c? Philem Chenierem, zdobywc? 21 punktw – bliski poprowadzenia swojej dru?yny do awansu (z tego co czyta?em w gazetowych archiwach, pogr??y?o ich kilka prostych b??dw w czwartej kwarcie, takich jak layupy pud?owane w kontrataku). Nie przeku? jednak tego wyst?pu na wi?ksz? rol? w kolejnych sezonach, a gdyby klub ze stolicy nie zwolni? go w 1976 roku, to mg? dwa lata p?niej za?o?y? na palec pier?cie? mistrzowski.

Tyle.

Jak ostrzega?em, Tom Kozelko wyr?nia si? jedynie swoim nazwiskiem, ale ?wiadomo?? istnienia takich postaci dodaje g??bi naszemu zainteresowaniu lig? NBA. Pozdrawiam.

***

Pozdro Retro to pocztwka z dawnych lat NBA, a jednocze?nie pozdrowienia wysy?ane dla ich bohaterw – tak?e tych mniej znanych. W tym weekendowym cyklu powrc? postaci i wydarzenia z przesz?o?ci ligi (g?wnie lata 90, mj konik, ale nie tylko), mo?na b?dzie wi?c powspomina?, a czasem uzupe?ni? wiedz? (uwaga: cz?sto bezu?yteczn?). Zalecana wzmo?ona nostalgiczno??.

Polub stron? autora na facebookui ?led? j? na twitterze

Kopiuj link do schowka