Pozdro Retro: Stepien Rules

23/04/2016
teddy

Najbardziej niechlubny polski rozdzia? w historii NBA.

Donald Sterling w pe?ni zas?uguje na miano najgorszego w?a?ciciela w historii NBA, ale potomek polskich emigrantw, Theodore “Ted” Stepien, by? by? mo?e jeszcze gorszy i tylko wczesna i zdecydowana interwencja ligi przerwa?a jego dzie?o totalnego zrujnowania koszykwki w Cleveland. Warto jednak pami?ta?, ?e mia? w tym dziele pomocnikw.

Sponsor serwisu

Pan St?pie?, ktry w czasie II Wojny ?wiatowej s?u?y? w si?ach powietrznych USA i prze?y? katastrof? samolotu, pewnego dnia po?yczy? od ojca 500 dolarw i rozkr?ci? w?asny biznes polegaj?cy na po?rednictwie w umieszczaniu og?osze? w gazetach ca?ego kraju. Tak powsta?a firma Nationwide Advertising Service, ktra zrobi?a z Teda milionera. Pr?no?? po??czona z sympati? do koszykwki pchn??a go do zakupu Cleveland Cavaliers w 1980 roku. W roli w?a?ciciela Kawalerzystw wytrzyma? ledwie trzy lata (w czasie ktrych straci? tyle pieni?dzy, ?e razem z dru?yn? musia? sprzeda? swoj? firm?), ale zd??y? odcisn?? na lidze swoje pi?tno, jak ma?o kto. Zas?yn?? z brawurowej krtkowzroczno?ci, zerowej umiej?tno?ci oceny koszykarskiego talentu, chorobliwej potrzeby oferowania wysokich i d?ugich kontraktw kiepskim zawodnikom oraz – co by?o jego popisowym numerem – absolutnego braku opami?tania w wymienianiu pierwszorundowych pickw. Z tymi pickami by?o tak ?le, ?e NBA w pewnym momencie zabroni?a Cavs robienia kolejnych transferw bez zgody ligi oraz wprowadzi?a “Stepien Rule” – zasad? zabraniaj?c? klubom trade’owania wyborw w pierwszej rundzie draftu w kolejnych latach.

Oto o? czasu kluczowych ruchw kadrowych Cavs z lat 1980-1983, w ktrych miejsca zmienia?y picki z pierwszej rundy:

15.02.1980 – Cavs pozyskuj? z Los Angeles Lakers Dona Forda i pick w pierwszej rundzie Draftu 1980, oddaj?c wzamian Butcha Lee i pick w pierwszej rundzie Draftu 1982. Don Ford rozgrywa w Cleveland 106 spotka? na przestrzeni 2.5 sezonu, zdobywaj?c po 6 punktw w meczu. Kariera wybranego z 22 pickiem Draftu 1980 Chada Kincha trwa tylko jeden sezon – w 29 meczach w Cleveland rzuca ?rednio po 2.8 punktw. Pick, ktry Cavs oddali do Lakers okazuje si? pickiem numer 1, z ktrym Jeziorowcy wybior? Jamesa Worthy’ego (a do wzi?cia by? jeszcze m.in. Dominique Wilkins).

16.09.1980 – Do Cavs, z Dallas Mavericks, przychodzi Mike Bratz. Cena: pierwszorundowy pick w Drafcie 1984. Bratz zbiera po 10 punktw i 5 asyst w ka?dym meczu, ale sp?dza w stanie Ohio tylko jeden sezon. Pos?any do Dallas pick okazuje si? mie? numer 4 i Mavs wybieraj? z nim Sama Perkinsa, ale gdyby Cavs zatrzymali swj wybr, mogli rwnie dobrze si?gn?? po Charlesa Barkleya lub Johna Stocktona. C? – przynajmniej ten pick nie okaza? si? pickiem numer trzy, z ktrym do wzi?cia by? Michael Jordan…

30.10.1980 – Cavs pozbywaj? si? Billa Robinzine’a, pozyskanego ledwie miesi?c wcze?niej w trjstronnej wymianie z Kings za Campy’ego Russella, ktry ledwie 1.5 roku wcze?niej reprezentowa? Cleveland w All-Star Game. Robinzine pow?drowa? do Dallas Mavericks za Richarda Washingtona i Jerome’a Whiteheada. Nie pow?drowa? jednak sam! W??czone w wymian? zosta?y pierwszorundowe picki Cavs w Drafcie 1983 i Drafcie 1986. Kariera Washingtona w Cleveland trwa?a 87 meczw, a Whiteheada – tylko 3 (zosta? zwolniony nieco ponad dwa tygodnie po tym transferze, z 2 punktami w koszulce Cavs na koncie). Picki wys?ane do Dallas okaza?y si? mie? numery 11 i 7. Mavs wybrali z nimi Dereka Harpera w 1983 roku (a czeka? na ch?tnego jeszcze Clyde Drexler) oraz Roya Tarpleya w 1986 (p?niej poszli jeszcze Ron Harper, John Salley czy Dell Curry, ale Tarpley – gdyby nie ?pa? – by?by w?a?ciwym wyborem) i ju? dwa lata p?niej prawie wyeliminowali Lakers w fina?ach Konferencji Zachodniej, z pozyskanymi dzi?ki uprzejmo?ci Cavs Harperem, Tarpleyem i Samem Perkinsem w rolach g?wnych.

7.02.1981 – Nawet gdy Cavaliers wykorzystywali picki w pierwszej rundzie, szybko si? ich pozbywali. Pozyskany za – jak si? mia?o okaza? – Jamesa Worthy’ego Chad Kinch wylecia? ju? w po?owie debiutanckiego sezonu. Oddano go – a jak?e – do Mavericks. Oczywi?cie nie zapomniano o zwyczajowym picku w pierwszej rundzie, tym razem Draftu 1985. Kawalerzy?ci pozyskali wzamian Geoffa Hustona (i pick w 3 rundzie draftu, ale naprawd? nie ma si? czym chwali?…), ktry utrzyma? si? w Cleveland relatywnie d?ugo, 4.5 sezonu, za to przez wi?kszo?? tego czasu narzeka? na czas gry i k?ci? si? z trenerem. Wys?any do Teksasu wybr okaza? si? semk? i tak do Dallas trafi? przysz?y All-Star Detlef Schrempf (a za nim czai?y si? jeszcze takie nazwiska jak Charles Oakley i niejaki Karl Malone). Ted Stepien by? dla Mavs lepszym w?a?cicielem ni? Mark Cuban.

8.06.1981 – W maju 1981 Cavs zaszokowali koszykarski ?wiat POZYSKUJ?C PIERWSZORUNDOWY PICK od Knicks (za Randy’ego Smitha), ale ju? 19 dni p?niej oddaj? go do Kansas City Kings jako rekompensat? za podpisanie kontraktu ze Scottem Wedmanem, ktrego ?rednia punktowa po przej?ciu do Ohio spad?a z 19 do 10 punktw. Ok – pick nie zamieni? si? w nic wartego uwagi (Kevin Loder), ale z 17 numerem w Drafcie 1981 Cleveland mog?o wybra? na przyk?ad swoj? p?niejsz? gwiazd? Larry’ego Nance’a.

7.10.1982 – Po interwencji ligi, Kawalerzy?ci wyhamowali troch? z dealowaniem pickw w pierwszej rundzie, ale nikt nie zabrania? im handlowa? wyborami w drugiej rundzie! Cavs pozyskuj? z Pistons Steve’a Hayesa, ktry da? im 65 meczw i ?redni? 3.6 zbirek w ka?dym z nich. Z clevelandzkim 27 numerem w Drafcie 1986, Pistons wybieraj? Dennisa Rodmana, ktry kiedy? zbiera? prawie 19 pi?ek w ka?dym spotkaniu.

ted2

Tak mniej wi?cej prezentuje si? lista najwi?kszych hitw Cavs ery Teda Stepiena, ale trzeba powiedzie? g?o?no, ?e nie by? on jedynym winnym takiej, a nie innej polityki kadrowej w Cleveland.

Przede wszystkim w wi?kszo?ci artyku?w b??dnie przypisuje si? mu wpadk? z lutego 1980 i oddanie za bezcen picku, ktry okaza? si? jedynk? w 1982 roku. Stepien kupi? pakiet wi?kszo?ciowy Cavs dopiero w kwietniu tamtego roku, wi?c ten ruch idzie na konto wczesnego generalnego menad?era Rona Hrovata. To Hrovat zapocz?tkowa? trend pozbywania si? pickw i nowy w?a?ciciel zwolni? go, jak tylko zosta? wybrany prezydentem klubu przez reszt? udzia?owcw… A potem postanowi? kontynuowa? jego dzie?o.

Stepien chcia? i?? na skrty i szybko zrobi? z Cavs sk?ad na miar? playoffw. Jako jednak, ?e nie mia? poj?cia co robi, efekt by? odwrotny – Cleveland za kadencji Teda mieli bilans 66-180. Tyle, ?e Stepien by? zwyk?ym rozwydrzonym milionerem, dlatego cz??? winy trzeba przypisa? “on again off again” head coachowi Billowi Musselmanowi (trenowa? Cavs przez wi?ksz? cz??? sezonu 80/81, a potem wrci? na to stanowisko w ko?cwce rozgrywek 81/82 – w mi?dzyczasie Stepien zatrudni? i zwolni? trzech trenerw, w tym Chucka Daly’ego), ktry nie prbowa? wyja?ni? szefowi, ?e b??dzi. Ma?o tego – to on podsuwa? mu pomys?y na wymiany. “Ted chcia? mie? playoffow? ekip? od zaraz, tylko o tym mwi?, a ja prbowa?em znale?? mu najlepsze dost?pne opcje tak szybko, jak potrafi?em”wspomina? Bill.

Trudno si? jednak Musselmanowi dziwi?. Wyja?nianie szefowi b??dw w jego podej?ciu, by?o troch? bezcelowe. Trener Cavs wyja?nia? to po latach na doskona?ym przyk?adzie: “Mwi?em mu, ?e musimy mie? skauta analizuj?cego dru?yny przeciwne. ‘Naprawd??’, odpowiada?, a potem na poczekaniu wymy?la? kto nim b?dzie. Pami?tam, ?e kiedy? kaza? napisa? raport na temat taktyki Phoenix jednemu z handlowcw ze swojej firmy. Zaczyna? si? on s?owami: ‘Skrzyd?owi ustawiaj? si? po przeciwnych stronach parkietu…’. Nie wierzy?em. Wywali?em go od razu do kosza.”

Marzenia o grze w playoffach nie uda?o si? zrealizowa?, ale polityka transferowa Stepiena umo?liwi?a spe?nienie jego drugiego celu. Ted nied?ugo po zakupie klubu tak opisa? swoj? misj?: “Nie chc? wyj?? na uprzedzonego, ale po?owa sk?adu powinna by? bia?a. My?l?, ?e ludzie boj? si? mwi? na ten temat, ale biali ludzie potrzebuj? bia?ych bohaterw. Osobi?cie nie potrafi? uto?samia? si? z czarnymi bohaterami. B?d? szczery. Szanuj? ich, ale potrzebuj? bia?ych ludzi. My?l?, ?e Cavaliers maj? za du?o czarnych – 10 z 11. Potrzebujesz mieszanki bia?ych i czarnych. Uwa?am, ?e gdy jest ich po rwno, dru?yna jest lepsza”.

ted3

W pewnym momencie ery Stepiena, Cavs faktycznie mieli 6 graczy o jasnym kolorze skry i 6 o ciemnym. Ted musia? by? wniebowzi?ty. Donald Sterling pewnie te?.

NBA tolerowa?o wybryki w?a?ciciela Cavs tylko do momentu, gdy w zwi?zku z powa?nymi problemami finansowymi (kibice z Cleveland unikali Kawalerzystw jak ognia), og?osi? plan przeniesienia klubu do Toronto (i nazwania ich Towers). wczesny komisarz, Larry O’Brien, napu?ci? na Stepiena swoj? praw? r?k? – Davida Sterna – ktry razem z prawnikiem Teda zaaran?owa? sprzeda? zespo?u i Nationwide Advertising Service braciom Gund. Ci, mimo i? byli ch?tni na przej?cie pr??nie dzia?aj?cej firmy zad?u?onego Stepiena, zdecydowali si? na deal dopiero gdy liga obieca?a im bezprecedensow? szans? na odkupienie pickw w pierwszej rundzie.

I tak sko?czy?y si? krtkie, acz burzliwe rz?dy Stepiena w Cleveland.

Ted uzna? kiedy?, ?e dobrym pomys?em na promowanie jego w?asnej ligi softballowej b?dzie rzucanie pi?ek z 52 pi?tra wie?owca. Pi?ki mieli ?apa? profesjonalni softballi?ci, ale Ted nie wzi?? poprawki na wiatr i jedna pi?ka uszkodzi?a samochd, inna musn??a rami? 66-letniego przechodnia, a jeszcze inna z?ama?a ko?? przedramienia 23-letniej Gayle Falinski. To by?o szcz??cie w nieszcz??ciu, bo Falinski akurat trzyma?a r?k? przy g?owie, os?aniaj?c si? od s?o?ca. Strach pomy?le?, do czego by dosz?o, gdyby nie zablokowa?a rzutu Teda. Gdy si? zna t? histori?, to oddanie praktycznie za darmo prawie wszystkich pickw pierwszorundowych z ca?ej dekady wydaje si? wcale nie najgorszym scenariuszem, wed?ug jakiego era Stepiena w Cavs mog?a si? potoczy?.

***

Pozdro Retro to pocztwka z dawnych lat NBA, a jednocze?nie pozdrowienia wysy?ane dla ich bohaterw – tak?e tych mniej znanych. W tym weekendowym cyklu powrc? postaci i wydarzenia z przesz?o?ci ligi (g?wnie lata 90, mj konik, ale nie tylko), mo?na b?dzie wi?c powspomina?, a czasem uzupe?ni? wiedz? (uwaga: cz?sto bezu?yteczn?). Zalecana wzmo?ona nostalgiczno??.

Polub stron? autora na facebooku i ?led? j? na twitterze oraz instagramie.

Kopiuj link do schowka