Pozdro Retro: Boumtje-Boumtje

03/04/2016
Ruben Boumtje Boumtje

Ruben Boumtje-Boumtje to posiadacz jednego z najbardziej pami?tnych nazwisk w historii koszykwki. Poniewa? jednak “nazwiska nie graj?” i on nie nagra? si? w NBA, pozbawiaj?c nas szansy, ?eby pozna? go bli?ej. Zaleg?o?ci nadrobimy dzisiaj.

Ruben Bertrand Boumtje-Boumtje urodzi? si? 20 maja 1978 roku w Kamerunie i by? pierwszym koszykarzem urodzonym w tym kraju, ktremu uda?o si? zakotwiczy? w NBA (po dzi? dzie? to grono powi?kszy?o si? tylko o jedn? osob? – Luca Mbah A Moute). Zanim to nast?pi?o, by?y jednak studia na Uniwersytecie Georgetown – s?ynnej ku?ni centrw – w ktrej mierz?cy siedem stp Ruben radzi? sobie mocno w kratk? ze wzgl?du na ci?g?e op?nienia spowodowane kontuzjami, ale i tak po uko?czeniu studiw by? czwartym blokuj?cym w historii swojej szko?y, za Ewingiem, Mourningiem i Mutombo. Jego kariera boiskowa nie by?a jednak najwa?niejsz? cz??ci? jego studiw – Boumtje-Boumtje uko?czy? dwa kierunki matematyczne, a jednocze?nie by? studentem kursu przygotowawczego do studiw medycznych, zostaj?c pierwszym georgetownowym “pre-medem”, ktry jednocze?nie by? cz?onkiem uczelnianej reprezentacji koszykarskiej.

Mog? sobie tylko wyobra?a?, co taki wykszta?cony i u?o?ony m?ody cz?owiek my?la? sobie gdy trafi? do Portland Jail Blazers.

Blazers wybrali Rubena z 49 numerem Draftu 2001, umieszczaj?c go w tej samej szatni, w ktrej dokazywali Ruben Patterson, Zach Randolph, Shawn Kemp, Rasheed Wallace czy Bonzi Wells. Na jednym z treningw Sheed celowo trafi? w niego pi?k? rzucon? z kilkudziesi?ciu metrw, a potem uciek? razem z Wellsem, za?miewaj?c si? do rozpuku, podczas gdy Boumtje-Boumtje zwija? si? z blu. Witaj w NBA, Ruben.

Boumtje-Boumtje sp?dzi? w Oregonie trzy sezony, jednak ze wzgl?du na bycie jednym z ostatnich zawodnikw w rotacji oraz ponownych k?opotw z kontuzjami, rozegra? w tym czasie tylko 44 mecze (w tym 2 i 9 w roku drugim i trzecim). W styczniu 2004 zosta? oddany do Cleveland Cavaliers (razem z Jeffem McInnisem za Dariusa Milesa), ale Cavs zwolnili go, ko?cz?c jego karier? w NBA. Ruben podj?? prb? powrotu w 2005 roku, ale kilka gier w lidze letniej Orlando Magic nie zagwarantowa?o mu kontraktu. W rezultacie Kameru?czyk wyjecha? do Europy i po sezonie w Grecji osiad? w Niemczech.

To w?a?nie tamtejsi doktorzy odkryli u niego wad? serca na samym pocz?tku sezonu 10/11, po rozegraniu ledwie 4 spotka? w barwach nowego klubu, Bayernu Monachium. Jako niedosz?y lekarz raczej od razu zrozumia? powag? sytuacji i przeszed? na przedwczesn? emerytur?. Natychmiast rozpocz?? te? drug? karier? – zrobi? magistra matematyki i statystyki stosowanej i dwa lata temu rozpocz?? prac?w roli sta?ysty w uznanej firmie analitycznej Elder Research, ktra ma na swoim koncie m.in. wsp?prac? z rz?dem USA.

Wiecie jak wielu koszykarzy rozegra?o w NBA mniej ni? 50 meczw sezonu zasadniczego, zdobywaj?c mniej ni? 50 punktw? Jak dot?d – 510. Ruben Boumtje-Boumtje wybija si? w tej grupie przede wszystkim nazwiskiem, ale warto doda?, ?e jest jej drugim najlepszym blokuj?cym (17 czap) i czwartym zbieraj?cym (57).

To bardzo skromna spu?cizna statystyczna, ale Ruben Boumtje-Boumtje na pewno zdo?a? odcisn?? swoje pi?tno na naszej rzeczywisto?ci. No bo ilu koszykarzy mo?e si? pochwali?, ?e nazwano na jego cze?? konia?

***

Pozdro Retro to pocztwka z dawnych lat NBA, a jednocze?nie pozdrowienia wysy?ane dla ich bohaterw – tak?e tych mniej znanych. W tym weekendowym cyklu powrc? postaci i wydarzenia z przesz?o?ci ligi (g?wnie lata 90, mj konik, ale nie tylko), mo?na b?dzie wi?c powspomina?, a czasem uzupe?ni? wiedz? (uwaga: cz?sto bezu?yteczn?). Zalecana wzmo?ona nostalgiczno??.

Polub stron? autora na facebookui ?led? j? na twitterze

Kopiuj link do schowka