Najlepsze wsady sezonu 16/17

14/04/2017
lavine

Zapakujmy to jeszcze raz.

NBA zmontowała 17-minutowe wideo zawierający same najlepsze wsady z zakończonego w środę sezonu regularnego. Wielki Piątek stał się właśnie jeszcze większy. Enjoy!

Kopiuj link do schowka