6 czerwca 2011 by Piotr Zarychta

Znani kandydaci na trenera Pistons

Dzie? po tym jak oficjalnie og?oszono rozstanie z Johnem Kuesterem jako trenerem Pistons, pojawiaj? si? ju? spekulacje kto przejmie jego stanowisko. Przypomnijmy, ?e Kuester dosta? do prowadzenia trudn? dru?yn?, z wieloma kapry?nymi zawodnikami, którzy szczyt swojej kariery maj? ju? za sob?. Mimo, ?e na papierze dru?yna wygl?da?a naprawd? dobrze, to w trakcie swojego 2-letniego pobytu w Motown wygra? zaledwie 57 ze 164 spotka?. Jego kolejnym miejscem pracy b?dzie Los Angeles, gdzie po raz drugi w karierze b?dzie asystentem Mike’a Browna.

Jeszcze 4 sezony temu, gdy w dru?ynie by? Chauncey Billups, Pistons grali w finale konferencji, do którego docierali 6 lat z rz?du. Dwa razy grali w finale NBA, raz zdobywaj?c tytu? w 2004 roku. Wszystko zacz??o si? sypa? od momentu oddanie Big Shota do Nuggets za Allena Iversona. Powierzono wtedy funkcj? pierwszego rozgrywaj?cego Rodneyowi Stuckeyowi, któremu daleko do klasy Billupsa i marsz Pistons w dó? rozpocz?? si? bardzo szybko.

Dru?yna zatraci?a to, z czego s?yn??a przez te 7 lat sukcesów, czyli konsekwencja w grze zarówno w ofensywie, jak i w obronie. W ko?cu to obrona by?a ich znakiem rozpoznawczym zarówno w ostatnich latach, jak i w ko?cówce lat 80. gdy jako Bad Boys wygrywali lig? dwukrotnie.

Z tego co podaj? ?ród?a zwi?zane z lig?, Pistons b?d? szuka? trenera, który na pierwszym miejscu stawia defensyw? i pozwoli odzyska? dawny charakter dru?ynie. Jest to o tyle wa?ne, ?e kibice s? przyzwyczajeni do takiego grania. Podobnie by?o w Nowym Jorku, gdzie kibice te? najlepiej pami?taj? lata panowania w Wielkim Jab?ku Pata Riley, za którego czasów dru?yna by?a ?wietna w obronie i dzi?ki niej dotar?a a? do fina?ów.

A skoro takie nakierowanie, to niektórzy kandydaci nasuwaj? si? sami. Tak jest w przypadku chocia?by Mike’a Woodsona, który ostatnie kilka lat pracowa? w Atlanta Hawks, a teraz jest wolnym strzelcem. Mówi si? tak?e o asystencie w Bucks – Kelvinie Sampsonie. Szanse maj? te? Mark Jackson, który obecnie komentuje fina?y NBA i by?y Bad Boy – Bill Laimbeer.