Wolves musz? zdecydowa? co z Williamsem
Derrick Williams /fot. Flickr

Wrzesień 9th, 2013

Derrick Williams /fot. Flickr

David Kahn wybra? go z drugim numerem w drafcie 2 lata temu. Mia? by? ?wietnym uzupe?nieniem Kevina Lovea na pozycji niskiego skrzyd?owego. Tymczasem 2 sezony min??y, a przy jego nazwisku jest wi?cej pyta? ni? odpowiedzi.

Derrick Williams trafi? do Wolves jako gwiazda uniwersystetu Arizona. Nikt nie mia? w?tpliwo?ci, ?e zas?uguje na bycie w pierwszej pi?tce draftu. Oczywi?cie pojawi?y si? pytania, po co Wolves zawodnik na tej pozycji, skoro jest tam Kevin Love? David Kahn mia? w planach gr? obu panw obok siebie. Rick Adelman jednak wyleczy? go z tego pomys?u. W 11 meczach ostatniego sezonu sp?dzili na parkiecie wsplnie tylko 29 minut. Rok wcze?niej by?o ich wi?cej, bo a? 701 w 52 spotkaniach. Niestety dru?yna na tym traci?a, rzucaj?c mniej punktw od rywali, gdy obaj byli jednocze?nie na parkiecie.

Problem z Williamsem jest teraz jednak inny. Niby Wolves chcieli go przehandlowa?, ale nie by?o ?adnych konkretw. Zapewne chc? si? wci?? go trzyma?, bo je?li szybko nie wejd? do play-off, to prawdopodobnie strac? swoj? najwi?ksz? gwiazd?, Kevina Lovea, ktry nie ukrywa ?e ma ju? do?? przegrywania. Je?li zatem w tym roku kolejny raz sko?cz? granie na sezonie zasadniczym, mo?emy mie? w 2014 roku kolejny serial, tym razem pod tytu?em Kto wyci?gnie Lovea z Minnesoty?.

W zwi?zku z tym Williams wci?? jest zabezpieczeniem. Jest jednak pewien problem z jego kontraktem. Na pewno b?dzie graczem Wolves do ko?ca rozgrywek 2013/14, a na kolejny sezon opcja przed?u?enia jest po stronie zespo?u. I tu si? zaczynaj? schody. Gdyby Saunders zdecydowa? si? na przed?u?enie tej umowy, Williams zarobi na tym 6.3 miliona dolarw, po czym w lecie 2015 zostanie zastrze?onym wolnym agentem. Gdzie zatem jest haczyk?

[reklama]

Je?li ta umowa zostanie przed?u?ona, Wolves wpadn? w podatek od luksusu, a tego nie chc?. Id? za tym bowiem dwa rodzaje konsekwencji. Pierwszy to oczywi?cie obowi?zek zap?acenia 1 dolara za ka?dego 1 dolara przekraczaj?cego dozwolony poziom wynagrodze?. A po drugie, zabierze im to mo?liwo?? korzystania z pe?nego wyj?tku mid-level, a co za tym idzie, mniejsza szansa na znalezienie dobrego wolnego agenta.

Najwi?kszy problem to jednak termin, w ktrym Wolves musz? zdecydowa? czy ju? teraz zatrzymuj? Williamsa na rozgrywki 2014/15. 31 pa?dziernika mija termin wykorzystywania opcji w kontraktach zawodnikw wybranych w drafcie 2011 roku. W zwi?zku z tym nie b?dzie ju? okazji sprawdzenia go w boju. B?dzie tylko okres przygotowawczy, a potem preseason i trzeba b?dzie podj?? decyzj?.

Na razie nie ma ?adnych informacji, ?eby Kevin Love mia? problemy zdrowotne i mia? nie wrci? na start przygotowa?. Je?li wreszcie wszyscy b?d? w Wolves zdrowi, Williams mo?e wreszcie otrzyma? szans? gry jako niski skrzyd?owy. W ostatnim sezonie gra? a? 40% swoich minut jako czwrka, a jest zdecydowanie s?abszy od wielu silnych skrzyd?owych w lidze. Wolves mog? zatem wykorzysta? zapis w umowie, a nast?pnie, je?li si? nie sprawdzi, przehandlowa? go czy to w lutym przy okazji trade deadline, czy te? po zako?czeniu kolejnego sezonu.