Top Foreigners – Odc. 2
Anderson Varejao i Marcin Gortat /fot. Flickr

Listopad 12th, 2012

Anderson Varejao i Marcin Gortat /fot. Flickr

Druga ods?ona rankingu graczy spoza USA. W ubieg?ym tygodniu pierwsze miejsce zaj?? Pau Gasol, czy utrzyma? swoj? pozycj?? Kto awansowa? a kto spad? w moim rankingu? Czy b?d? jakie? niespodzianki? Odpowied? na te pytania znajdziecie poni?ej.

#10 Pau Gasol (-9*) Los Angeles Lakers – 37.4mpg, 14.3ppg, 9.9rpg

Postawa Gasola w drugim tygodniu rozgrywek nieco mnie rozczarowa?a. Po bardzo dobrym pocz?tku sezonu w jego wykonaniu pomimo s?abej postawy dru?yny, z biegiem czasu Hiszpan wygl?da? coraz mizerniej. W?a?ciwie jego pozycja w rankingu by?a zagro?ona, lecz rzutem na ta?m? po dobrym meczu przeciwko Sacramento Kings silny skrzyd?owy Lakers za?apa? si? do najlepszej dziesi?tki.

 

#9 Manu Ginobili (N) San Antonio Spurs – 21mpg, 8.8ppg, 4.0apg

Pocz?tek sezonu ze wzgl?du na problemy Argenty?czyk musia? odpu?ci? st?d te? nie uwzgl?dni?em go w poprzednim rankingu. W drugim tygodniu wchodz?cy z ?awki rzucaj?cy obro?ca prezentowa? si? bardzo solidnie. Manu tak jak si? od niego oczekiwa?o wnosi? po wej?ciu na parkiet cenne punkty jak i asysty, ktre podczas nieobecno?ci pierwszej pi?tki mia?y w ko?cowym rozrachunku niema?e znaczenie.

 

#8 Tony Parker (-6) San Antonio Spurs – 29.5mpg, 12.7ppg, 7.7apg

Trzeci gracz i ju? drugi, ktry wzgl?dem poprzedniego zestawienia obni?y? swoje loty. W pierwszym tygodniu Francuz przes?dza? o losach spotkania, ?wietnie dogrywa? do partnerw z dru?yny u?atwiaj?c im zdobywanie punktw jak i rwnie? sam bardzo cz?sto punktowa?. W drugim tygodniu widoczny jest regres w poczynaniach Parkera, gdy? zdobycze punktowe w granicach 5-6 chluby mu nie przynosz?. Zalicza on jednak wci?? sporo asyst co u rozgrywaj?cego ceni si? najbardziej.

#7 Serge Ibaka (N) Oklahoma City Thunder – 32.0mpg, 14.6ppg, 6.6rpg

Silny skrzyd?owy dru?yny z Oklahomy notuje w tym sezonie bardzo dobre statystyki. Jego u?redniona zdobycz punktowa w tym sezonie jest blisko dwukrotnie wi?ksza od ?redniej w jego karierze. Oprcz cennych punktw i zebranych pi?ek notuje ?wietne statystki blokw, cho?by w ostatnim spotkaniu z Cavaliers kiedy to zablokowa? rywali a? siedmiokrotnie. Z pewno?ci? jest tego warty aby znale?? si? w moim rankingu.

 

#6 Goran Dragic (+1) Phoenix Suns – 34.4mpg, 16.0ppg, 7.6apg

Rozgrywaj?cy S?o?c zanotowa? nieznaczny skok w gr? tabeli wzgl?dem poprzedniego rankingu. Jego zdobycze punktowe s? na do?? niez?ym poziomie niekiedy maj?c du?e znaczenie, jednak wymaga si? od niego wi?cej kreatywno?ci i skuteczno?ci w grze.

 

[reklama]

 

#5 Anderson Varejao (+4) Cleveland Cavaliers – 34.5mpg, 12.7ppg, 13.0rpg

Skok o cztery pozycje w gr? mojego zestawienia zalicza w tym tygodniu Brazylijczyk Varejao. Center Cleveland Cavaliers mo?e nie zdoby? w tym tygodniu zbyt wielu punktw, jednak jego forma pod tablicami wci?? jest wysoka.

#4 Loul Deng (+4) Chicago Bulls – 39.5mpg, 17.7ppg, 6.8rpg

Z ka?dym kolejnym spotkaniem sezonu regularnego Deng gra coraz lepiej. Wobec nieobecno?ci z powodu kontuzji Derricka Rose’a, Loul jest jednym z najbardziej punktuj?cych graczy Bykw pomimo swojej nie do ko?ca dobrej selekcji rzutowej.

 

#3 Marcin Gortat (+1) Phoenix Suns – 33.9mpg, 12.6ppg, 10.7rpg

Podium otwiera nasz jedynak w NBA. Marcin w drugim tygodniu rozgrywek prezentowa? si? znakomicie, do momentu spotkania z Utah Jazz. Dobra gra w defensywie, mobilno?? w ataku, waleczno?? na tablicach s? skutkiem tak wysokiej pozycji w moim rankingu. Oby tylko zapomnia? jak najszybciej o ostatnim fatalnym w jego wykonaniu spotkaniu.

 

#2 Andrea Bargnani (N) Toronto Raptors – 32.8mpg, 17.2ppg, 4.5rpg

Drugie miejsce mojego zestawienia w tym tygodniu przeznaczone jest dla W?ocha Andrei Bargnaniego. Silny skrzyd?owy Toronto zd??y? nas ju? przyzwyczai? do swoich bardzo dobrych wyst?pw pod wzgl?dem zdobyczy punktowej i nie inaczej by?o w drugim tygodniu. Nie ustrzeg? si? on jednak b??dw w podejmowaniu niejednokrotnie z?ych decyzji wzgl?dem dru?yny, jego forma wci?? jest zwy?kowa.

#1 Nicolas Batum (N) Portland Trailblazers – 39.5mpg, 19.3ppg, 6.2rpg

Na pierwszym miejscu w drugim zestawieniu znalaz? si? francuski skrzyd?owy dru?yny Portland Nicolas Batum. Jego bardzo solidna gra w destrukcji jak i w ofensywie przekona?a mnie do niego. Ogromne pozytywne wra?enie wywar?o na mnie jego ostatnie spotkanie przeciwko San Antonio Spurs kiedy to zdoby? a? 33 pkt, a blisko po?ow? z ca?ego swojego dorobku uzyska? trafiaj?c zza ?uku.

 

*W nawiasach porwnanie z pozycj? w poprzednim rankingu