TOP 5: 10.11.13
Gerald Green / fot. Flickr

Listopad 11th, 2013

Gerald Green / fot. Flickr

Cztery spotkania, wi?c wybrano tylko 5 najlepszych akcji, ale ka?da z nich ma niew?tpliwie swj urok. Mi najbardziej spodoba? si? numer 5 na li?cie, ale podejrzewam, ?e co do wyboru numeru 1 nie b?dziecie mie? w?tpliwo?ci. Chcia?bym skaka? tak wysoko, jak Gerald Green…