Smith pracuje nad swoim atakiem
fot. Flickr

Wrzesień 23rd, 2013

fot. Flickr

Przed Joshem Smithem powa?ny test. Detroit Pistons zainwestowali w niego spore pieni?dze, ale czy jest tego warty? ?eby pomy?ka by?a jak najmniejsza, za now? gwiazd? T?okw wzi?? si? Rasheed Wallace.

Smitha mo?ecie kojarzy? z dwch skrajnych rzeczy Pierwsza to efektowna gra pod koszem, ktra przysporzy?a mu sporo fanw, mimo gry w za?ciankowej Atlancie Hawks. Druga to nadmierna i niepotrzebna ch?? do gry daleko od kosza. Oczywi?cie gra na pozycji, na ktrej jest ustawiany Smith wymaga od niego wi?kszej aktywno?ci daleko od kosza, ale wida? jak na d?oni, ?e powinien si? skupi? na grze jako silny skrzyd?owy graj?cy blisko obr?czy.

Dla poparcia tej tezy mam dla was dwa screeny, pokazuj?ce skuteczno?? jego rzutw z gry. Na zielono macie zaznaczone miejsca, z ktrych Smith trafia powy?ej przeci?tnej ligowej, na ??to zbli?one do ?redniej ligowej, a na czerwono poni?ej ?redniej ligowej.

Sezon debiutancki 2004/05

W rozgrywkach debiutanckich by? zdecydowanie poni?ej wszelkich wska?nikw ligowych. W kolejnych latach, gdy mia? si? regularnie rozwija?, znacz?cego post?pu nie by?o. Dopiero w ostatnim sezonie wyra?nie poprawi? si? w grze z pola trzech sekund i wreszcie trafia? st?d powy?ej ?redniej ligowej.

Sezon 2012/13

Patrz?c na te obrazki, ?mia?o mo?na potwierdzi? to, o czym wszyscy mwi? od dawna. Smith nie powinien si? zbytnio oddala? ze swoim rzutem od kosza. Ewentualnie mo?e to robi? ze skrzyde?, gdzie jego skuteczno?? jest na poziomie ?redniej ligowej. Jednak a? 50% jego rzutw to rzuty spod samego kosza i na tym te? powinien pracowa?.Jednak a? 50% jego rzutw to rzuty spod samego kosza i na tym te? powinien pracowa?.

Pistons w zbli?aj?cym si? sezonie mog? prbowa? gra? bardzo wysokim ustawieniem z Andre Drummondem jako ?rodkowym Gregiem Monroe jako silnym skrzyd?owym i w?a?nie Smithem jako niskim skrzyd?owym To daje pewno??, ?e w grze przeciwko wi?kszo?ci dru?yn b?dzie mia? przeciwko sobie ni?szego i s?abszego fizycznie rywala. Jak to wykorzysta?? Odci?gn?? pozosta?ych obro?cw spod kosza i da? mu gra? ty?em do obr?czy.

[reklama]

Smith jednak jak dot?d nie s?yn?? z takiej gry i tu jak gwiazdka z nieba spada mu nowy asystent szkoleniowca Pistons Rasheed Wallace Sheed przez swoje lata w NBA s?yn?? ze ?wietnej gry ty?em do kosza, ale on zazwyczaj mia? przeciwko sobie wy?szych zawodnikw. Smitha to nie b?dzie czeka?o. Obaj panowie zacz?li prac? nad gr? ty?em do kosza ju? na 2 tygodnie przed startem obozu przygotowawczego.

Po prostu staram si? udoskonala? w ka?dym elemencie gry. Chc? by? bardziej pewny w rzutach z p?dystansu i dystansu. Pracuj? nad tym mocno ka?dego dnia. Rasheed uczy mnie tak?e wielu rzeczy w grze blisko kosza, a tak?e jak by? liderem dru?yny. To zawsze jest zyskowne dla graczy, gdy by?y zawodnik zostaje trenerem. Ma zupe?nie inne spojrzenie, bo wie jak to wygl?da?o, gdy by? zawodnikiem i ?atwiej mu do nas dotrze?.

Pierwsza rzecz, ktr? b?dzie musia? poprawi? poza gr? ty?em do kosza Smith b?d? rzuty z p?dystansu i dystansu. W ostatnim sezonie spoza pola 3 sekund trafia? marne 30.5% rzutw. Przy Drummondzie i Monroe b?dzie musia? to poprawi? i Sheed b?dzie w stanie mu z tym pomc. Tym bardziej, ?e wraz z przebiegiem swojej kariery gra? coraz dalej od kosza i oddawa? coraz wi?cej rzutw z dystansu.W pierwszym sezonie, w ktrym odda? ponad 100 rzutw za 3 punkty by? ?wietny w rzutach. Je?li prze?o?y swoje do?wiadczenie na Smitha i ten zacznie trafia?, to Pistons b?d? wreszcie mogli powiedzie?, ?e zrobili dobry ruch podczas offseason.

Rashed Wallace podczas sezonu 2000/01: