Seria trwa
Blake Griffin/ fot. Flickr

Grudzień 13th, 2012

Blake Griffin/ fot. Flickr

W Time Warner Arena po wyrwnanym i trzymaj?cym w napi?ciu do ostatnich minut spotkaniu Los Angeles Clippers pokonali Charlotte Bobcats. Oba zespo?y podtrzyma?y swoje passy, Clippers zwyci??aj?c smy raz z rz?du natomiast Bobcats ponie?li dziewi?t? pora?k?.

Dru?yna prowadzona przez Vinny’ego Del Negro po spadku formy w ko?cwce listopada wrci?a ju? na dobre tory i ich gra wygl?da z ka?dym spotkaniem lepiej. W zupe?nie innym po?o?eniu znajduj? si? Rysie, gdy? w?a?nie w drugiej po?owie listopada notowali bardzo dobre wyst?py wygrywaj?c sze?? z dziesi?ciu spotka?. Nast?pnie jednak co? po spotkaniu na trudnym terenie w Oklahomie „p?k?o” w dru?ynie i od tamtej pory nie potrafi? prze?ama? fatalnego impasu. Koszykwka jak? prezentuje m?odzie? z Charlotte jest z pewno?ci? godn? wyr?nienia i obecny bilans dru?yny nie jest miarodajn? ocen? ich potencja?u i umiej?tno?ci.

Od pocz?tku spotkania Clippers starali si? przej?? kontrol? nad wszystkimi wydarzeniami i decydowa? o losach i przebiegu tego meczu. Mozolnie zdobywali punkty, a g?wnymi ich autorami by? duet Chris Paul & Blake Griffin. Rozgrywaj?cy dru?yny z Miasta Anio?w od pocz?tku pojedynku stara? si? mocno wsp?pracowa? z silnym skrzyd?owym obs?uguj?c go alley-oopami, na ktre gracze gospodarzy nie potrafili znale?? sposobu. Pomimo przewagi jak? skrupulatnie wyrabiali sobie go?cie koszykarze z P?nocnej Karoliny nie chcieli pozostawa? im d?u?ni, indywidualne akcj? Kemby Walkera oraz bardzo dobra gra podkoszowych Byrona Mullensa i Bismacka Biyombo pozwala?a utrzymywa? si? stosunkowo blisko Clippers.

Na wyr?nienie z graczy pierwszych pi?tek zas?uguje rwnie? Michael Kidd-Gilchrist, ktry bardzo dobrze radzi? sobie dzi? w obronie. Pomimo niskiej skuteczno?ci rzutowej z gry zdoby? 11 pkt do?o?y? do tego rwnie? 8 zbirek. Je?li chodzi o takie statystyki w starciu z Clippers to rookie Bobcats wstydzi? si? nie musi. Kemba Walker zdoby? w tym spotkaniu 17 pkt oraz rozda? 6 kluczowych poda?. Jego dorobek punktowy jest o tyle wa?ny, poniewa? na 21 rozegranych spotka? w tym sezonie Walker w 20 zdobywa? powy?ej dwucyfrowej liczby punktw. Pierwsza kwarta natomiast zako?czy?a si? dwupunktowym zwyci?stwem faworytw tego pojedynku i wcale nie zapowiada?o to ?atwej przeprawy w dzisiejszym spotkaniu. Kwarty numer dwa i trzy by?a niemal?e lustrzanym odbiciem pocz?tku spotkania. Los Angeles uzyskiwali kilku punktow? przewag? i gdy wydawa?o si?, ?e Bobcats ju? nie wrc? do gry Rysie w szybkim tempie odrabia?y straty.

[reklama]

Przed spotkaniem mo?na by?o s?dzi?, i? ?awka go?ci zdecydowanie pokona interesuj?c? rotacj? Charlotte. Patrz?c si? na potencja? rezerwowych Clippers wygrana 46:37 nie jest wielkim osi?gni?ciem, aczkolwiek mia?a niebagatelne znaczenie w kwestii ko?cowego wyniku. Gerald Henderson zdoby? 12 pkt i by? to jego czwarty w ostatnich pi?ciu meczach wyst?p kiedy to wchodz?c na parkiet jako rezerwowy przekracza? granic? 10 pkt. Ramon Sessions do?o?y? 11 pkt oraz 3 asysty, Ben Gordon zdoby? 8 pkt, natomiast Brendan Haywood 6 pkt i 6 zbirek(w tym 4 ofensywne, 1/3 wszystkich ofensywnych zbirek Bobcats).

Wy?ej wymieniona czwrka pomimo solidnych wyst?pw nie sprosta?a sile ofensywnej zmiennikw Del Negro. Jamal Crawford pomimo do?? s?abego jak na niego wyst?pu (9 pkt 2/12; by?o to jego pierwsze spotkanie w tych rozgrywkach, gdy nie przekroczy? granicy 10 pkt) ustanowi? w obecnym sezonie swj rekord pod wzgl?dem asyst rozdaj?c a? 8 kluczowych poda?. Lamar Odom chyba ju? nigdy nie odzyska swojego blasku i formy w ktrej by? podczas pobytu w Lakers. Pomimo powrotu do Los Angeles silny skrzyd?owy nie potrafi odnale?? si? na parkiecie, a jego wyst?py nie napawaj? optymizmem. Inny z by?ych ju? graczy najwi?kszego rywala Clippers Matt Barnes znajduje si? na zupe?nie przeciwleg?ym biegunie.

W czwartej ?wiartce dzisiejszego spotkania to w?a?nie dzi?ki skrzyd?owemu Clippers zachowywali przewag?, ktr? dowie?li do ko?ca spotkania. W ca?ym spotkaniu Matt zdoby? 19 pkt z czego a? 11 w ostatniej kwarcie(po?owa wszystkich punktw zdobytych przez dru?yn? z Los Angeles). Kto wie jakby potoczy?y si? losy tego spotkania, gdyby nie tak cenne punkty w ostatniej ods?onie zdobytej przez Barnesa, na ktrego recepty nie potrafili znale?? gracze Rysi. Kolejne bardzo dobre spotkanie zanotowa? rwnie? rozgrywaj?cy Eric Bledsoe. Zdoby? on 13 pkt(5/9 z gry) oraz rozda? 8 asyst.

Bobcats kolejny ju? raz pomimo wyrwnanego pojedynku i dobrej koszykwki z ich strony schodz? z parkietu jako pokonani. By? mo?e dru?ynie potrzeba czasu na zebranie cennego do?wiadczenia, ktrego brakuje jak wody na pustyni szczeglnie w ko?cwkach spotka?. Okazja do prze?amania tej fatalnej serii pora?ek ju? dzi? w nocy, kiedy to podejmowa? ich b?d? popularne Jastrz?bie. Je?eli chodzi natomiast o Clippers, maj? oni dwa dni odpoczynku po ktrych czeka ich wyjazd do Milwaukee. Bardzo realnym wydaje si? wi?c podtrzymanie ?wietnej serii zwyci?stw i umocnienie si? na prowadzeniu w dywizji.