Powrt wielkiej dwjki Heat
Dwyane Wade/ fot. Flickr

Grudzień 11th, 2012

Dwyane Wade/ fot. Flickr

LeBron James, Dwyane Wade i Jay-Z trjka wielkich przyjaci? wyci?gni?ta prosto ze ?wiata blichtru USA. Tej nocy byli razem i ka?dy z nich przyci?ga? oko kamery, o ile operatorzy nie skupiali si? bardziej na urodziwej Beyonce. James i Wade zdobyli 53 ze 101 punktw Miami Heat i to z pewno?ci? nie jest szczyt mo?liwo?ci obu panw. Na ich wsp?prac? w najcieplejszym miejscu na ziemi liczyli ju? od pocz?tkw Wielkiej Trjki. D-Wade gra nieregularnie, gdy jednej nocy jest graczem z playoffw 2006, a drugiej zawodnikiem wym?czonym kontuzjami.

Atlanta Hawks gra dobry basket na pocz?tku tego sezonu. S? tacy, ktrzy budz? si?, aby ich ogl?da?. Minionej nocy by?a na to bardzo dobra okazja. Heat musieli przerwa? streak dwch przegranych z rz?du, z kolei Hawks mogli sprawi? im kolejn? niespodziank?, zw?aszcza dzi?ki swojej dobrej grze w defensywie. Jastrz?bie rozpocz??y to spotkanie od dobrego ball-movement, do czego Heat musieli si? szybko zaadaptowa?. Zw?aszcza, ?e mia? to by? dla nich mecz, w ktrym zamkn? buzi? krytykom ich mistrzowskiej” defensywy.

Nigdy wcze?niej nie mia?em okazji ogl?da? Atlanta Hawks, wi?c widz?c ich rozci?ganie ofensywy i multum mo?liwo?ci na wykorzystanie niemal ka?dego gracza na parkiecie pomy?la?em, ze w ko?cu kto? robi tam dobr? robot?. Jeff Teague rozwija si? jako penetruj?ca jedynka z typowym dla siebie drive-and-kick, czyli oddaniem na obwd. W pierwszej kwarcie mia? kilka takich sytuacji, gdzie podawa? do DeShawna Stevensona, ktry trafi? 4 ze swoich 11 prb z dystansu (2 trjki w pierwszej kwarcie).

Prcz stara? Stevensona i Josha Smitha (4/5 za trzy rekord sezonu) na dystansie, Hawks starali si? zrobi?, jak najwi?cej miejsca w ataku, aby utrudni? Heat zamykanie pozycji, ale wi?kszo?? prb po prostu nie wpada?a (32% za trzy). LeBron James w pomeczowym wywiadzie przyzna?, ?e jest zadowolony g?wnie z tego powodu, i? w ko?cu defensywa Miami by?a skuteczna zarwno pod koszem, jak i na dystansie. Nie mia? do ko?ca racji, ale kwestionowanie prawdopodobnie najlepszego gracza aktualnie biegaj?cego po parkietach by?oby po prostu zbyt zuchwa?e.

[reklama]

James zako?czy? ten mecz maj?c na koncie 27 punktw, 7 zbirek i 6 asyst, trafi? 10/16 FG. Dla konesera ciekawsza by?a jednak postawa Dwyanea Wadea, ktry ?wietnie ?cina? z rogw i otrzymywa? podania prosto w r?ce. W ko?cu jeden z najszybszych zawodnikw w lidze zacz?? wykorzystywa? swoj? przewag? nad innymi zawodnikami. Zagrywki, ktre ko?czy?y si? egzekucj? posiadania przez Wadea by?y jednym z lepiej sprawdzaj?cych si? taktycznie za?o?e? Spoelstry na ten mecz. Rzucaj?cy obro?ca sko?czy? mecz na skuteczno?ci 11/13 FG i mia? 26 punktw, raduj?c swoj? postaw? serce Pata Rileya.

Mimo faktu, ?e obie ekipy ?mudnie konstruowa?y swj atak pozycyjny to tempo spotkania by?o naprawd? dobre, o czym ?wiadczy fakt, ?e przed przerw? prowadzenie przechodzi?o z r?k jednych do drugich a? czterna?cie razy. Jastrz?bie gra?y sporo pick-and-rolli, a Heat dobrze je bronili podwajaj?c krycie i zamykaj?c pozycje pod koszem. Pozostaj?c w temacie bardzo wa?ne by?o zatrzymanie w post-up zarwno Ala Horforda, jak i Josha Smitha. W ostatecznym rozrachunku z pomalowanego go?cie zdobyli tylko 34 punkty, przy czym g?wnie za spraw? Horforda izolowanego z Chrisem Boshem. Naprawd? fajny match-up, ktry mg?by mie? ciekaw? histori? przy okazji serii play-off. Czas poka?e.

Po pierwszej po?owie Heat wyszli znacznie bardziej umotywowani i rozszyfrowuj?c ofensyw? Hawks zatrzymali go?ci na 38% z gry i 15% za trzy. Gospodarze z kolei rzucali w tym meczu na osza?amiaj?cej skuteczno?ci 58% z gry i 43% za trzy. Run 11:2 w trzeciej kwarcie za?atwi? spraw?, bowiem Jastrz?bie do ko?ca spotkania nie by?y w stanie zbli?y? si? do rywala. Heat kontroluj?c mecz doskonale wykonali swoj? robot?.

Micha? Kajzerek @ Twitter