14 listopada 2012 by Piotr Zarychta

Plotkarski bazar – odc. 9

Marcus Camby /fot. Flickr

Marcus Camby /fot. Flickr

W czym Marcus Camby zrówna si? z Juliusem Ervingiem, ile odpocznie Chase Budinger, a kto zasili coraz wi?ksz? koloni? ameryka?sk? w Chinach? Na te pytania znajdziecie odpowiedzi w ?rodowym bazarze.

Wyró?nienie dla Marcusa Camby

19 stycznia 2013 uniwersytet Massachussetts wycofa koszulk? z numerem Marcusa Camby. Do??czy do grona czterech zawodników, których koszulki tez zosta?y wycofane z u?ycia, mi?dzy innymi Juliusa Ervinga. W trakcie trzech lat sp?dzonych na uczelni, Camby zosta? liderem wszech czasów pod wzgl?dem bloków (336), a tak?e jest rekordzist? w liczbie czap w jednym sezonie (128). W sezonie 1996 poprowadzi? UMass do Final Four NCAA.

3 miesi?ce Budingera

Same z?e wie?ci docieraj? z obozu Minnesota Timberwolves. Chase Budinger podda? si? we wtorek operacji kolana, która wykluczy go z gry na co najmniej 3 miesi?ce. Kontuzji dozna? w sobotnim meczu przeciwko Chicago Bulls. W 6 rozegranych meczach zdobywa? ?rednio 11.8 punktu i 3.5 zbiórki na mecz.

[reklama]

Bobcats i Hornets si? wymienili

Pomi?dzy Charlotte Bobcats i New Orleans Hornets dosz?o do ma?ej wymiany. W jej ramach Bobcats pozyskali Hakima Warricka, oddaj?c w zamian Matta Carrolla. Pod wzgl?dem finansowym niewiele to zmieni w obu dru?ynach. wygranym tej zamiany wydaj? si? by? Charlotte, bo maj? kolejnego niez?ego podkoszowego, który b?dzie umia? sam kreowa? zdobywanie punktów. Pozbyli si? jednocze?nie zawodnika, który w tym sezonie nie zagra? ani razu, a na jego pozycji by?a du?a konkurencja.

Gaines za Wielki Mur

Sundiata Gaines jest kolejnym po Arenasie, McGradym i Mbendze zawodniku, który w ostatnim czasie zdecydowa? si? na przeprowadzk? do Chin. Sundiata, który w swojej karierze gra? cho?by w lidze gruzi?skiej, podpisa? umow? z Fujian Guangzhou Bank. Do??czy w niej do Stephena Grahama, który jeszcze w sezonie 2010/11 gra? w New Jersey Nets.


web survey

Piotr Zarychta @ Twitter