Nieprecyzyjny, ale ci?gle taki sam
Taj Gibson /fot. Flickr

Grudzień 4th, 2012

Taj Gibson /fot. Flickr

Elitarny obro?ca potrzebuje odpowiedniego trenera, ktry zrobi z niego absolutnego fachmistrza. Taj Gibson bardziej wygl?da na samouka, tym bardziej, ?e koszykwka by?a dla niego ucieczk? ze ?wiata przest?pstw, strzelanin i handlu czymkolwiek, co by?o w kieszeni b?d? pod r?k?. Gibson pozna? ciemn? stron? ?ycia i by? na kilku pogrzebach ludzi dziel?cych z nim szkoln? ?awk?. Postanowi? jednak odnale?? dla siebie alternatyw?, ktra b?dzie pragmatycznym wykorzystaniem jego warunkw fizycznych. D?ugie ramiona w jego wypadku s? narz?dziem, bez ktrego nie mogliby?my wrzuci? Taja do tego szlachetnego wora elitarnych obro?cw.

Wychowywa? si? na Brooklynie i gdyby nie starania i walka o marzenia, dzisiaj by?by jednym ze street-ballowcw, ktrzy z piegami na twarzy patrz? w kierunku Barclays Center, gdzie pieni?dze zarabia Kris Humphries dyskotekowy podrywacz? Nie, gracz w profesjonalnej lidze koszykwki. ?ycie toczy si? r?nymi ?cie?kami. Gibson ucieka? d?ugo, ale gdy mu si? ju? to uda?o zdo?a? wspi?? si? na wy?yny i po kilku latach zosta? okrzykni?tym jednym z najlepszych defensorw wsp?czesnej NBA.

Trzeba jednak pami?ta?, ?e wybitne jednostki w obronie, czasami nie s? ju? tak wybitne po drugiej stronie parkietu. Taj ju? po pierwszym meczu sezonu regularnego podpisa? now? 4-letni? umow? za nieca?e 40 milionw dolarw. Po sezonie 2013/2014 b?dziecie mwi?, ?e jest jednym z nielicznych graczy, ktrzy zas?uguj? na wi?cej. To si? dopiero rozstrzygnie.

Zazwyczaj podpisaniu nowej umowy towarzysz? wielkie emocje, konferencje prasowe i s?owa, ktrych warto?? doskonale oceni? mo?emy po kilku g??bszych u?ywaj?c pospolitej polszczyzny. Gibson by? cicho, kolejnego dnia wrci? do Berto Center, 50 kilometrw od Chicago, za?o?y? treningowy trykot i przy wsp?pracy z jednym z trenerw rzuca? z p?dystansu, aby doda? do swojego ofensywnego repertuaru jeszcze jedn? armat?.

[reklama]

Po 15 meczach sezonu 2012/2013 notuje ?rednio 7 punktw, 1,3 bloku, 4,9 zbirki i trafia 44%, graj?c 21 minut. Jako silny skrzyd?owy nadal nie wykorzystuje przewagi wzrostu w post-up. Wiele razy w przekroju swojej dotychczasowej kariery udowadnia?, ?e potrafi wymanewrowa? rywala i dosta? si? pod kosz lub rzuci? z odchylenia. Podobnie jest na p?dystansie, gdy po zas?onie dostaje pi?k? w pick-and-pop i nie trafia, bo wpierw szuka Joakima Noah pod koszem, a potem dopiero decyduje si? na rzut, gdy jego pozycja nie jest ju? tak komfortowa jak wcze?niej.

Zauwa?y? si? da wiele mniejszych i wi?kszych mankamentw, ktre sprawiaj?, ?e Tom Thibodeau woli si?gn?? po Carlosa Boozera, gdy jest potrzeba zdobywania punktw. Kwesti? czasu by?o przy tej okazji rozwa?anie o presji, jak? na?o?y? na Gibsona nowy kontrakt. Dla Toma, gdy chodzi nerwowo przed ?awk? rezerwowych, nie liczy si? wysoko?? kontraktu, czy jego forma chce zobaczy? zaanga?owanie, pasj? i przede wszystkim rado?? z gry, bo tylko wtedy da si? w zespole wytworzy? chemi? niezb?dn? do budowania mistrzowskiej kultury.

– Jeste? ?wietnym obro?c?, po prostu wyjd? i czerp z tego rado??, niczym si? nie przejmuj mwi? Thibs do Gibsona podczas jednej z sesji treningowych. Taj trafia 26% swoich rzutw z p?dystansu (39% w 2011/2012) i 27% (29% w 2011/2012) z pomalowanego. Z drugiej strony Bulls z Tajem na parkiecie s? + 10,9 punktu, co jest ?wiadectwem jego wp?ywu na defensyw? ekipy z Wietrznego Miasta. Martwi? si? tylko o to, o co zesp? mnie prosi. Chc? by? solidnym obro?c?, organizowa? nasz? defensyw?. [] W Chicago zawsze towarzyszy ci krytyka. Ch?opaki mwi? mi, ?e mam rzuca? mimo tego, ?e ostatnio nie wychodzi mi to najlepiej mwi skrzyd?owy Bykw.

Po odej?ciu Omera Asika kilku ekspertw wysun??o tez?, ?e Gibson straci? swojego defensywnego druha w obronie, co uczyni go defensorem s?abszym na pi?ce, bo w jego ?wiadomo?ci zabraknie spokoju, ktrym by? Asik oferuj?cy help-defense. Na tym polega?a wsp?praca tej dwjki. Taj nie my?li takimi kategoriami, bo jego autorytet w obronie daje mu wystarczaj?co du?o pewno?ci siebie, by krzycze? i planowa?, gdy rywal staje si? nieprzewidywalny.

Micha? Kajzerek @ Twitter