Nied?wiedzie sprowadzaj? Rakiety na ziemi?
Zach Randolph /fot. Flickr

Listopad 10th, 2012

Zach Randolph /fot. Flickr

Po bardzo emocjonuj?cym spotkaniu w hali FedEx Forum, dru?yna gospodarzy pokona?a Houston Rockets. Pomimo siedmio punktowej straty po pierwszej kwarcie, Memphis zdo?a?o z nawi?zk? odrobi? dystans dziel?cy ich do Rakiet, cho? losy zwyci?stwa wa?y?y si? do ko?ca czwartej kwarty.

Skrzyd?owi prowadz? Grizzlies ku zwyci?stwu

Grizzlies dzi?ki ?wietnej postawie w tym meczu Zacha Randolph i Rudyego Gaya, zdo?ali odnie?? czwarte w tym sezonie zwyci?stwo. Wyst?puj?cy na pozycji silnego skrzyd?owego Randolph osi?gn?? w tym spotkaniu double-double na poziomie 15 punktw i 14 zbirek, ponadto do?o?y? do tego 3 bardzo cenne bloki. Gay pomimo nie najwy?szej skuteczno?ci w tym spotkaniu(zreszt? jak ca?a dru?yna) do?o?y? od siebie 21 punktw. Najs?abiej za to zaprezentowa? si? inny wa?ny element uk?adanki Lionela Hollinsa Marc Gasol, ktry b?d?c ponad 30 minut na parkiecie, trafi? jedynie 3 rzuty na 12 prb.

Rezerwowi kluczem do sukcesu

Starterzy Mi?kw mogli tego dnia liczy? na wymiern? pomoc graczy z ?awki, czego nie mo?na ju? powiedzie? o graczach z Houston. Sam Jerryd Bayless, ktry zdoby? 12 pkt, mia? jedynie trzy punkty mniej ni? ca?a ?awka rezerwowych Rockets razem wzi?ta.

[reklama]

S?abszy brodacz, s?absze Houston

Wszyscy sympatycy NBA zachwycali si? pocz?tkiem sezonu Rakiet a dok?adniej Jamesem Hardenem. By?y gracz Oklahoma City Thunder nadawa? ton grze dru?ynie z Toyota Center kr?c?c licznik na granicy 40 pkt. W spotkaniu z Memphis zauwa?alne jest znacznie obni?enie lotw przez Ardena ktry trafi? jedynie 4 rzuty na 18 oddanych(!), nale?y jeszcze doda? do tego a? 5 strat jakie zanotowa? w tym spotkaniu(na rwni z Omerem Asikiem przodowali w tym elemencie gry).

Strata goni strat?

Nie od dzi? wiadomo, i? Jeremy Lin liczb? asyst ma mniej wi?cej na takim samym poziomie jak liczb? strat. Jego partnerzy z dru?yny niestety pod??aj? t? sam? drog?. Liczba 20 strat w tym spotkaniu i ?rednia ponad 19 na ka?dy mecz jest co najmniej zatrwa?aj?ca. S?dz?, ?e gdyby nie masa straconych pi?ek po ktrych gracze gospodarzy zdobywali szybkie i ?atwe punkty, Rockets mogliby si? dzi? pokusi? o zwyci?stwo.

Koszykarze z Houston, ktrzy 5 min przed ko?cow? syren? przegrywali 12 punktami rzucili si? do odrabiania strat. Warto doda?, i? uda?o im si? zniwelowa? straty do stanu 87:85, kiedy to jednak na dwie minuty przed zako?czeniem spotkania Mike Conley, przes?dzi? o losach spotkania trafiaj?c za trzy punkty.