Nets sprawcami niespodzianki
Brook Lopez i Deron Williams/ fot. Flickr

Listopad 24th, 2012

Brook Lopez i Deron Williams/ fot. Flickr

 

W hali Barclyas Center dosz?o do niema?ej niespodzianki, gdy? na papierze faworytami tego pojedynku byli go?cie z Los Angeles. Pomimo tego koszykarze z Brooklynu zagrali drug? po?ow? spotkania bardzo dobrze zwyci??aj?c w ko?cowym rozrachunku.

Pojedynek Nets z Clippers mia?a rozstrzygn?? dyspozycja i gra duetw po obu stronach parkietu(Chris PaulBlake Griffin vs. Deron WilliamsBrook Lopez). Duet zawodnikw Brooklyn Nets zrobi? spor? r?nic? w drugiej po?owie spotkania dzi?ki czemu „Siatki” nie do??, ?e odrobi?y kilku punktow? strat? to uda?o im si? wyj?c na bezpieczne prowadzenie.

Przed rozpocz?ciem spotkania du?o wi?cej spodziewa?em si? po grze ?awki Los Angeles Clippers, jednak ich rezerwowi nie okazali si? lepsi na tyle, by pozytywnie wp?yn?? na rezlutat spotkania. Jednak ?awka gospodarzy w tym spotkaniu by?a bardziej wyrwnana i ich zdobycze rozk?ada?y si? mniej wi?cej rwnomiernie pomi?dzy wszystkich graczy. Z go?a odmiennie mia?a miejsce sytuacja w rotacji Clippers, gdzie znw na pierwszym planie ujrze? mo?na by?o Jamala Crawforda. Zdoby? on ponad po?ow? punktw ca?ej ?awki rezerwowych, natomiast o wyczynach jego partnerw z dru?yny wchodz?cych na parkiet z ?awki z szacunku do nich wymienia? nie nale?y.

[reklama]

Pierwsza po?owa spotkania zapowiada?a wyrwnane i trzymaj?ce w niepewno?ci do ko?ca spotkanie, tak te? si? sta?o. W drugiej kwarcie pomimo wyrwnanej gry da?y o sobie znacie rezerwy Clippers, ktre na papierze powinny by? zdecydowanie lepsze od rotacji Brooklynu i w ma?ym stopniu potwierdzi?y to na parkiecie schodz?c na przerw? z 7-pkt przewag?. Avery Johnson przeprowadzi? z zespo?em m?sk? rozmow? i jego wstrz??ni?cie dru?yn? przynios?o wymierne skutki ju? w kwarcie trzeciej.

Ta bowiem ods?ona spotkania nale?a?a do Nets, ktrzy odrobili strat? z pierwszej po?owy spotkania i do czwartej kwarty przyst?powali przy wyniku 63:63. Nale?y tutaj pochwali? skuteczn? gr? w ataku dru?ynu Brooklynu, przede wszystkim nie do zatrzymania by? Lopez, ktry w pomalowanym radzi? sobie fantastycznie. Rwnie wa?na by?a bardzo dobra gra w defensywie gospodarzy, dzi?ki czemu uda?o im si? w trzeciej kwarcie zatrzyma? Clippers na 16 pkt.

4 kwarta zapowiada?a nam si? niezwykle ciekawie. Jednak Nets wci?? kontynuowali dobr? gr? w defensywie i ofensywie z trzeciej kwarty dzi?ki czemu dru?ynie z Los Angeles by?o niezmiernie ci??ko zdobywa? punkty. Trener gospodarzy wyci?gn?? wnioski z pierwszych kwart i nastawienie taktyczne obrony zda?o swj egzamin conajmniej na ocen? bardzo dobr?, pozwalaj?c na zdobycie jedynie 29 pkt przez 24 min drugiej po?owy(dodam tylko i? w pierwszej ?wiartce gracze z Miasta Anio?w zdobyli ich a? 25, co ?wietnie obrazuje prac? w obronie dru?yny z Broklynu).