My name is James!
James Harden /fot. Flickr

Listopad 26th, 2012

James Harden /fot. Flickr

Lubi? pewien rysunkowy ?art Andrzeja Mleczki gdzie ??w wali w ryj s?onia, a podpis jest w ten dese? jakby: S? takie dni w ?yciu ??wia, ?e musi da? komu? w mord? (ewentualnie przypierdoli? – to ju? moje). O Hardenie trzy s?owa wyrwane z kontekstu to b?d?!

Jest pewien gatunek koszykarza, ktry w swej sportowej bezczelno?ci umiaru nie ma ?adnego, a i wymagaj?c? publik? potrafi wprowadzi? w stan ekstatycznego uniesienia. Taki delikwent nie baczy na boiskowe okoliczno?ci, potrafi da? si? ponie?? wydarzeniom, wzrok ma szale?ca, a w g?owie komunikat Its your time! Pod kosz wejdzie tak, ?e o?mieszony obro?ca ju? dr?y na sam? my?l o kolejnej penetracji. Trojk? jedn? lub dwie te? potrafi rzuci? w najmniej oczekiwanym momencie, a na p?dystansie z wielkim upodobaniem niszczy, kogo popadnie

Nie b?dzie ?adnego budowania napi?cia w tym ?rednio zamaszystym tek?cie. To b?dzie emocjonalna impresja na temat bardzo lepszej wersji Barona Davisa, czyli o Jamesie Hardenie i jego zacnej brodzie s?w kilka. Podczas swego pierwszego sezonu w barwach Thunder mia? odpowiedzie? dociekliwym pismakom: Chyba jednak jej nie zgol?. Chc? wygl?da? powa?nie, ale nie a? tak szalenie jak Baron Davis. Lubi? swj zarost. Jego broda i boiskowa dynamika sta?y si? jedno?ci?, a osoba Barona sta?a si? ju? bardzo mglistym wspomnieniem.

Trzeba Wam wiedzie?, ?e w ?wiecie antycznym zarost na twarzy mg? wyra?a? stan ducha, ?yciowe credo, ewentualnie sympatie polityczne. ?rd?a archeologiczne potwierdzaj?, ?e upi?kszaniu brd po?wi?cano wiele czasu farbowano je henn?, posypywano z?otym py?em (jakkolwiek to brzmi), wplatano w nie ozdoby etc. Brody by?y przedmiotem wyj?tkowej dumy i symbolem statusu. Uci?cie komu? brody uwa?ano w?rd ludw staro?ytnego Wschodu za obraz? i mog?o doprowadzi? do wojny, w skrajnych przypadkach nadmiernie przystrzy?ona mog?a doprowadzi? do przegranych fina?w z Miami Heat Nierzadko zarost by? symbolem m?sko?ci, a golenie postrzegano, jako oznak?, oburzaj?ce, zniewie?cia?o?ci (patrz Grecja). Inna g?sto?? czy d?ugo?? brody w?a?ciwa by?a dla krlw czy arystokratw, jeszcze inna natomiast dla ?o?nierzy i koszykarzy NBA. Czasy si? zmieniaj?, a ow?osienie na twarzy ci?gle w cenie Marketingowa warto?? Hardena ro?nie!

[reklama]

Naukowcy z Korei P?nocnej pewnie znale?liby misterny wp?yw brody na gr? Hardena, ale w tym momencie jest to chyba zupe?nie ma?o zasadne. W sezonie 2011/2012 legitymowa? si? takimi cyferkami: 16,7 pkt, 4,1 zb, 3,8 as, 0,9 prz, 39% za trzy, a wszystko w wieku tylko 24 lat. James po zmianie otoczenia ju? nie ma zamiaru by? bardzo Szstym zawodnikiem ca?ej ligi. Sytuacja stan??a na g?owie. Houston Rockers ku zdziwieniu wszystkich, maj? zamiar troch? zamiesza? w lidze! Broda jego nie powinna by? ju? przedmiotem takich zachwytw, a statystyki punktowe systematycznie w?druj? ku osi?gom mo?nych NBA Bardziej zawistni zarzucaj? mu, ?e jest ?wini? na kas?, bo kontrakt na lat 5 przewiduje podobno 80 mln zielonych na koncie zainteresowanego, a kwota ta pobudza wyobra?ni? znacznie bardziej ni? pupa Beyonce. Du?o to czy ma?o za jego us?ugi? W Oklahomie wykalkulowali, ?e mistrzostwo z Hardenem, a zw?aszcza bez niego i tak jest kwesti? czasu. Hmm. Mo?e tak, ale w mojej opinii zdecydowanie bardziej nie! A James Harden z futurystyczn? ?redni? (jak na niego) 25,2 punktu po trzynastu spotkaniach zajmuje 4. pozycj? w klasyfikacji strzelcw ligi. Czego mo?e chcie? od ?ycia taki go?? jak On?

?ycie pisze dziwne scenariusze. Nawet pewna Zielarka na olszty?skiej starwce nie przewidzia?a, ?e hala w Houston podczas najbli?szych miesi?cy b?dzie wype?niona po brzegi Jeszcze ma?y, bolesny niuans z perspektywy kibica Boston Celtics. Podczas gdy Kendrick Perkins przenosi? swe talenty do Oklahomy, bardzo g?o?no by?o o tym, ?e Pan Broda pow?druje w ramach rozliczenia tej transakcji do Massachusetts. Sko?czy?o si? na tym, ?e niejaki Jeff Green zosta? Celtem, a ja pisz? te s?owa o Hardenie.

Niech ten James b?dzie takim ??wiem NBA, ktry po prostu musi komu? przy

Piotr Jankowski, Spacejam.blox.pl