4 stycznia 2013 by Krzysztof Uzdowski

M?odzi Gniewni – Rookie Ranking #7

ad

Andre Drummond / fot. Flickr

Dwa debiuty i jeden powrót sporo namiesza?y w moim dzisiejszym rankingu. Poni?ej dowiecie si? tak?e, kto wed?ug mnie zas?u?y? na awans do pierwszej trójki najlepszych debiutantów tego sezonu.

 

 

#10 (N). Chris Copeland (SF|New York Knicks|12.1mpg, 7.0ppg, 1.1rpg, 49%FG)

Na pocz?tku mojego dzisiejszego rankingu nieco mi?o?ci dla 28-letniego debiutanta z New York Knicks. W obliczu krótkiej niedyspozycji Carmelo Anthony’ego, Chris Copeland otrzyma? od Mike’a Woodsona szans? na pokazanie swoich umiej?tno?ci i bynajmniej jej nie zmarnowa?. Druga po?owa grudnia to dla niego gra po ponad 25 minut w meczu (rekordowe 40 minut w starciu przeciwko Sacramento), w czasie których zdobywa? ?rednio prawie 16 punktów na znakomitej 55% skuteczno?ci z gry.

#9 (-1). Dion Waiters (SG|Cleveland Cavaliers|31.6mpg, 14.4ppg, 3.4apg, 36%FG)

Od dwóch miesi?cy problemy Diona Waitersa ani troch? si? nie zmieniaj?. Debiutant z uczelni Syracuse wci?? ma ogromne problemy ze skuteczno?ci? swoich rzutów i chocia? jest jednym z najlepiej punktuj?cych rookies w tym sezonie, to jednak na swoje ?rednio 14 punktów w meczu potrzebuje a? 15 oddanych prób z gry. W moim dzisiejszym rankingu wyprzedzi? go Terrence Ross, od którego Waiters móg?by si? wiele nauczy? je?li chodzi o selekcj? swoich rzutów, a je?li wkrótce nie zmieni czego? w swojej grze, to za 2 tygodnie mo?e po raz pierwszy wypa?? poza pierwsz? dziesi?tk? najlepszych debiutantów w tym sezonie.

 

 

#8 (N). Tyler Zeller (PF/C|Cleveland Cavaliers|25.1mpg, 8.0ppg, 5.4rpg, 0.7bpg)

Podobnie jak w przypadku Copelanda, kontuzja bardziej do?wiadczonego partnera z dru?yny pozwoli?a Tylerowi Zellerowi na wskoczenie do pierwszej dziesi?tki mojego rankingu. Zast?powanie Andersona Varejao nie nale?y w tym sezonie do naj?atwiejszych zada?, jednak m?ody ch?opak z UNC radzi sobie z nim nadspodziewanie dobrze. Od czasu, gdy zacz?? wyst?powa? w pierwszej pi?tce (19 grudnia), notuje ?rednio ponad 11 punktów i 7 zbiórek na mecz, a jedyne do czego mo?na mie? w jego grze zastrze?enia jest wzgl?dnie niska jak na wysokiego zawodnika skuteczno??, oscyluj?ca w granicach 41% (w tym momencie wyobra?am sobie Diona Waitersa mówi?cego: „Niska?!„)

#7 (+3). Terrence Ross (SG|Toronto Raptors|17.6mpg, 7.4ppg, 2.2rpg, 42%FG)

Raptors po cichu odnajduj? zgubion? na pocz?tku tego sezonu form? i powoli zaczynaj? walk? o miejsce w pierwszej ósemce swojej konferencji. Niema?y wp?yw na to odrodzenie klubu z Kanady ma fantastyczna dyspozycja wybranego z 8. wyborem Draftu Terrence’a Rossa. Na przestrzeni ostatnich dziewi?ciu spotka? (Raptors wygrali a? 8(!) z nich) debiutant z uczelni Washington zdobywa ?rednio ponad 12 punktów, jednak tym czym naprawd? zwraca na siebie uwag? jest jego znakomita skuteczno??. 48% z gry i 45% z dystansu to liczby, które rzeczywi?cie sprawiaj? ogromne wra?enie. I na koniec jeszcze jakby kto? mia? jakie? w?tpliwo?ci, czy rzeczywi?cie zas?uguje na wyst?p w konkursie wsadów:

http://www.youtube.com/watch?v=0veaVZKxgn0

#6 (-3). Michael Kidd-Gilchrist (SF|Charlotte Bobcats|27.5mpg, 10.9ppg, 6.3rpg, 1.3bpg, 0.8spg)

Siedemna?cie pora?ek z rz?du ekipy z Bobcats musia?o negatywnie wp?yn?? na pozycj? MKG w moim rankingu. Cho? Rysie ostatnio przerwa?y t? niechlubn? pass? swoim zwyci?stwem nad Chicago Bulls, to jednak Kidd-Gilchrist (który swoj? drog? z powodu kontuzji nie zagra? przeciwko Bykom ani minuty) po raz pierwszy w historii mojego notowania spad? poza czo?ow? trójk?. Debiutant z Kentucky musi zdecydowanie popracowa? nad swoim rzutem z dystansu – grudzie? to dla niego zaledwie 33% w tym elemencie gry, a martwi? mo?e tak?e coraz mniejsza ilo?? jego przechwytów (w grudniu zaledwie 0,5 spg), którymi na pocz?tku sezonu uprzykrza? ?ycie swoim rywalom.

[reklama]

#5 (P). Andre Drummond (C|Detroit Pistons|19.5mpg, 7.0ppg, 7.2rpg, 58%FG)

Pistons wydaj? si? ostatnio ?apa? wiatr w ?agle, co poskutkowa?o ich pi?cioma wygranymi w ostatnich sze?ciu meczach. W ci?gu tej tak udanej dla T?oków serii z bardzo dobrej strony pokazuje si? Andre Drummond, który nie tylko w ko?cu dosta? od Lawrence’a Franka wi?cej minut na parkiecie, ale tak?e zacz?? je znakomicie wykorzystywa?. Na przestrzeni sze?ciu ostatnich spotka? debiutant z uczelni UConn notuje ?rednio prawie 11 zbiórek na mecz, a to wszystko w zaledwie nieca?e 25 minut (!). Miejmy nadziej?, ?e trener Pistons w ko?cu na tyle zaufa Drummondowi, aby wystawia? go w pierwszej pi?tce, gdzie wraz z Gregiem Monroe stworzy?by naprawd? ciekawy i niesamowicie utalentowany podkoszowy duet.

#4 (+1). Bradley Beal (SG|Washington Wizards|29.5mpg, 12.5ppg, 3.6rpg, 35%FG)

Bradley Beal otrzyma? ostatnio nagrod? dla Najlepszego Debiutanta grudnia na Wschodzie, a jego najmocniejsz? stron? staje si? powoli regularno??, co ma swoje dobre i z?e strony. Na plus z pewno?ci? mo?na zaliczy? fakt, ?e Beal bardzo rzadko schodzi poni?ej granicy dziesi?ciu punktów (w ostatnim miesi?cu zdarzy?o mu si? to tylko dwukrotnie). Z kolei jego najwi?ksz? wad? pozostaje fatalna skuteczno?? z gry, która w grudniu wynios?a nieca?e 38%. Jeszcze gorzej debiutant Wizards wygl?da na dystansie, gdzie w grudniu przestrzeli? a? 40 z 49 prób.

#3 (+1) Alexey Shved (SG|Minnesota Timberwolves|24.9mpg, 10.8ppg, 3.6apg, 40%FG)

W po?owie grudnia Alexey Shved po cichu awansowa? do pierwszej pi?tki swojego zespo?u, a jego gra na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni powinna mu pozwoli? na utrzymanie tej pozycji. W obliczu kontuzji Ricky’ego Rubio Rosjanin wzi?? na siebie cz??? obowi?zków rozgrywaj?cego, dzi?ki czemu ju? dwukrotnie w ostatnich sze?ciu meczach przekracza? barier? dziesi?ciu asyst. Od czasu gdy zosta? starterem, Shved notuje ?rednio ponad 12 punktów, 6 asyst i 3 zbiórki na mecz, co pokazuje jak uniwersalnym jest graczem i jak idealnie wpasowa? si? do systemu gry Ricka Adelmana.

#2 (). Anthony Davis (PF|New Orleans Hornets|31.9mpg14.1ppg, 8.7rpg, 2.0bpg)

Przez ostatnie trzy mecze Davis mia? ma?e problemy ze zdobywaniem punktów, ani razu nie przekraczaj?c bariery dziesi?ciu oczek. Mimo to wci?? pokazuje swój ogromny potencja? w defensywie i ju? wkrótce powinien sta? si? zawodnikiem, który bez wi?kszych problemów b?dzie notowa? statystyki na poziomie 20 punktów, 10 zbiórek i 2 bloków na mecz. Je?li uda mu si? zbli?y? do tych cyferek odpowiednio szybko to b?dzie móg? jeszcze nawi?za? walk? z Damianem Lillardem o miano najlepszego debiutanta tego sezonu.

#1(). Damian Lillard (PG|Portland Trail Blazers|37.9mpg, 18.4ppg, 3.4rpg, 6.4apg)

Lillard bez wi?kszych niespodzianek otrzyma? ostatnio nagrod? dla Najlepszego Debiutanta grudnia w konferencji zachodniej, jednak w ci?gu ostatnich dziewi?ciu spotka? potwierdzi? swoje ma?e problemy zwi?zane ze skuteczno?ci?. O ile 40% z gry na tle innych debiutantów w cale nie prezentuje si? najgorzej, to jednak 32% z dystansu to liczba, któr? debiutant z uczelni Weber State wkrótce powinien poprawi?. W obliczu powrotu do zdrowia Anthonyego Davisa nagroda ROY dla Lillarda nie wydaje si? ju? czym? tak oczywistym jak jeszcze miesi?c temu, jednak je?li w jego grze nie nast?pi jaki? nag?y kataklizm, b?d? nie przerwie jej kontuzja, to nowy zawodnik Blazers wci?? wydaje si? by? g?ównym kandydatem do jej zdobycia.

Krzysztof Uzdowski@Twitter