Ma?o Manu w Manu Ginobilim
Manu Ginobili /fot. Flickr

Listopad 26th, 2012

Manu Ginobili /fot. Flickr

Igrzyska Olimpijskie prawdopodobnie wyssa?y z Argenty?czyka wszystkie koszykarskie soki. To z pewno?ci? nieprawda, bo b?dziemy jeszcze zachwycali si? jego euro-stepem. Bez w?tpienia jednak Manu Ginobili, jak to mwi? traci si? w oczach z sezonu na sezon. Kontuzje, przem?czenie, rwnie? nieust?pliwo??, ktra bywa szkodliwa to wszystko sprawia, i? coraz trudniej zawodnikowi wej?? w rytm sezonu regularnego. Staje si? przez to sztandarowym przyk?adem zawodnikw cierpi?cych u schy?ku kariery.

Kontuzje plecw, palcw, r?k, ng Ginobili przetestowa? na swoim ciele niemal wszystko, za ka?dym razem wracaj?c bez marudzenia, bez zwierzania si? prasie, jak to ci??ko mu odnale?? form?. Wychodzi? na parkiet odrabia? swoj? robot? i schodzi?, najcz??ciej jako zwyci?zca, ale w kluczowych momentach, zw?aszcza ostatnio, cz??ciej jako pokonany i to nie tylko przez swojego rywala. Z drugiej strony ma 35 lat, w takim wieku nie skazuje si? gracza tylko i wy??cznie na emerytur?, dlatego Manu ca?y czas prbuje.

Spory spadek jego mo?liwo?ci obserwowali?my ju? w minionym sezonie. Ginobili wiele razy przyznawa?, ?e jego cia?o nie by?o do ko?ca przygotowane na trudy zwi?zane z po-lockoutowym sezonem, gdy nawet m?ode gwiazdy, przez swoje roztrenowanie, ?apa?y bardzo powa?ne kontuzje (Ricky Rubio, Derrick Rose, Iman Shumpert). Argenty?czyk to atleta, obro?ca szybki i dynamiczny z wielkim zami?owaniem manipuluj?cy swoim bezpo?rednim rywalem. Wielu trenerw ju? wykorzystuje jego unikalne wykonanie euro-stepu jako najlepsze wykorzystanie tego zwodu przy dwutakcie.

Rozgrywki 2011/2012 to tylko 34 spotkania dla Manu i statystyki na poziomie 12,9 punktu, 4,4 asysty, 3,4 zbirki, ale za to dobra skuteczno?? z gry 53%; za trzy rwnie? 41%. To pokazuje, ?e z technik? i umiej?tno?ciami gracza nadal wszystko w porz?dku. Problem pojawia si?, gdy trzeba zacz?? biega?, wraca? do kontry, i?? z kontr?, wykorzystywa? zas?ony wysokich. Ginobili sp?dza? na parkiecie ledwie 23 minuty zarwno przez cia?o sponiewierane urazami, jak i zwyczajne przem?czenie bardzo napi?tym terminarzem. Gregg Popovich wymaga efektywno?ci, nie przepracowania.

[reklama]

Bardzo symptomatyczna jest jego ?ysina z ty?u g?owy. Starsi ludzie uwa?aj?, ?e osoby, ktre maj? znaczne ubytki w?osw na g?owie zazwyczaj s? intelektualistami, bardzo du?o czasu po?wi?caj?cymi na rozmy?lanie. M?dro?ci ludowe, ktrych mimo wszystko nie powinni?my lekcewa?y?. Ginobili to jeden z najm?drzejszych graczy, jacy kiedykolwiek biegali po parkietach NBA. Chocia? coraz cz??ciej ?miejemy si? z okre?lenia koszykarskie IQ, to w przypadku Argenty?czyka mamy do czynienia z bardzo wysokim wska?nikiem. Niestety zarwno jego decyzja, jak i ruchy s? coraz bardziej determinowane przez jego ograniczenia.

Sezon 2012/2013 rozpocz?? si? dla niego od walki z odnalezieniem swojej pozycji na parkiecie. Cho? doskonale zna Popa, zna Tima Duncana i Tonyego Parkera, a jego rola pozostaje taka sama to nie potrafi?c wykonywa? rzeczy, do ktrych by? zdolny wcze?niej czasami forsuje pewne zagrania b?d?c przy tym bardzo niestaranny. Traci najwi?cej pi?ek w swoim zespole ?rednia 2,3 straty na mecz, chocia? Spurs s? w tym elemencie 19. dru?yn? w lidze. Poza tym Manu notuje 10,7 punktu, 1,1 przechwytu, 3,9 asysty, 2,4 zbirki, trafia 38% swoich rzutw i 27% za trzy, graj?c oko?o 23 minut.

Lekarze w San Antonio na pewno bardzo dok?adnie kontroluj? organizm gracza. Po zako?czeniu Igrzysk w Londynie wiele osb doradza?o mu zako?czenie kariery reprezentacyjnej, ale Manu nie chcia?, aby kto? decydowa? za niego. Nie zaprzeczy?, nie potwierdzi?, czyli zagra w Brazylii na igrzyskach.

Micha? Kajzerek @ Twitter