29 listopada 2012 by admin

Kozio?ek Mato?ek

Carmelo Anthony /fot. Flickr

Carmelo Anthony /fot. Flickr

Carmelo Anthony poprowadzi? Knicks do kolejnego zwyci?stwa. Tym razem ofiar? NYK padli Milwaukee Bucks.

Obwód obwodowi nierówny
G?ównym problemem, decyduj?cym o przegranej dru?yny z Milwaukee by?y rzuty za trzy. Koz?y nie wykorzystywa?y b??dów w obronie rywali, którzy zostawiali graczy obwodowych bez opieki. Przy podejmowanych próbach, nie trafiali do kosza, co potwierdza ich skuteczno?? rzutów za trzy – 5-13. Dziwi to, poniewa? zarówno Monta Ellis (17 pkt, 7 ast) jak i Brandon Jennings (18 pkt, 5 ast), ) zostaj?c bez krycia, oddawali rzuty z bli?szych odleg?o?ci. Bucks problemy mieli tak?e z obron? w tej strefie. Powtarzali b??dy rywali, którzy bezlito?nie, raz za razem trafiali zza ?uku (skuteczno?? -  11/21).

Anthony poluje
Carmelo
w ci?gu 30 minut zdoby? 29 punktów pomimo dobrego krycia 1 na 1 ze strony przeciwników. Anthony nie wyszed? nawet na boisko w 4 kwarcie – nie by?o takiej potrzeby. Wykorzystywa? luki pod koszem, co dobitnie podkre?li?, poprawiaj?c swój w?asny rzut. Gdy wymin?? Harrisa czy Danielsa, od razu lecia? w pole trzech sekund, ko?cz?c akcj? zdobytymi punktami. Korzysta? z okazji na obwodzie, gdzie b?d?c niekrytym, rzuca? za 3 ze ?wietn? skuteczno?ci?  – 3/4.
Po swojej stronie boiska nie dawa? si? ogrywa?, ograniczaj?c wyczyny Harrisa do zaledwie dwóch punktów. Zebra? 8 razy pi?k? w tym 2 razy w ataku.

[reklama]

A pod koszem…
Chandler
zdominowa? stref? podkoszow? trafiaj?c wszystkie swoje rzuty z gry (4/4). Nie da? si? obej??, walczy? o ka?d? pi?k? czego efektem jest 8 zbiórek. Nie pozwoli? ani Dalembertowi ani Hensonowi na zdobycie cho?by punktu. Sam zanotowa? ich 17.
?wietnie zagra? Steve Novak b?d?c dla Chandlera wsparciem. ?atwo zdobywa? punkty (19 punktów) omijaj?c przeciwników i nie daj?c rywalom szans na jakiekolwiek odegranie si?.

Warto wyró?ni? Beno Udriha, który nie da? si? ?atwo pokona? Feltonowi (12 pkt, 7 ast). Rzuca? celnie zazwyczaj z ci??kich pozycji i zanotowa? 18 punktów (8/12). Walczy? z rozgrywaj?cym Knicks wymuszaj?c na nim 2 straty.

Jutro Koz?y czeka trudne wyzwanie – jad? do Minnesoty, gdzie ze „szpitala” wraca Ricky Rubio, a po Kevinie Love nie wida? ?adnej kontuzji.
Tak?e jutro Knicks podejm? u siebie jak dotychczas najs?abszy zespó? sezonu – Washington Wizards.

@MarzecPatryk Twitter