Knicks zatrzymani
Carmelo Anthony /fot. League Pass

Listopad 22nd, 2012

Carmelo Anthony /fot. League Pass

By?y powroty, jednych i drugich, ale wynik spotkania rozstrzygn?? si? i tak w ostatnich sekundach tego spotkania. Dallas Mavericks pokonali New York Knicks, ktrzy odnie?li swoj? drug? pora?k? w tym sezonie.

By? to pierwszy mecz dla Jasona Kidda w Teksasie po odej?ciu w letnim okienku transferowym do dru?yny z Nowego Jorku. Zawodnik w tym spotkaniu trzyma? si? jednak z daleka od kosza swojej by?ej dru?yny oddaj?c wszystkie swoje prby zza ?uku. Trafi? pi?ciokrotnie przy o?miu rzutach.

W sk?adzie Mavericks zasz?a jedna zmiana w porwnaniu z poprzednimi wyst?pami, mianowicie w pierwszej pi?tce wyszed? Troy Murphy, a z ?awki mecz rozpocz?? Elton Brand. Ten pierwszy pewnie jednak nie zagrzeje miejsca na nowej, ciep?ej posadce zbyt d?ugo, bo spud?owa? dzi? wszystkie 3 rzuty a w efekcie i tak dosta? mniej minut od Eltona.

Rotacja Knicks nie by?a dzi? zbyt g??boka, a w meczu zagra?o ledwie o?miu zawodnikw. Ani minuty nie dostali chocia?by Pablo Prignioni, Marcus Camby czy Kurt Thomas. [reklama]

Spotkanie ogl?da?o si? bardzo przyjemnie, a to g?wnie ze wzgl?du na cz?sto trafiane przez zawodnikw rzuty. Z pocz?tku, Mavericks pope?niali bardzo du?o strat, a Knicks czy to w kontrach, czy pozycyjnych atakach, raz po raz znajdowali chwilowo wolnego od krycia gracza, ktry bez zastanowienia oddawa? rzut. Rzut, ktry w po?owie przypadkw w pierwszej po?owie trafia? do kosza.

Ju? w pierwszych 24 minutach zacz??o si? bombardowanie gospodarzy z dystansu. Trafili oni 9 razy zza ?uku a ??cznie siedem trjek zanotowa?o trio Kidd-Felton-Wallace. Natomiast je?li chodzi o pojedynki podkoszowe, to Tyson Chanlder mia? dzisiaj bardzo dobry dzie?, rzucaj?c w sumie 21 punktw (12 w pierwszej po?owie).

Po przerwie Mavs prbowali szybko zniwelowa? strat? do go?ci, jednak jak tylko zbli?yli si? na niewielk? odleg?o?? (3 oczka), to najpierw Carmelo Anthony trafi? swoje dwa rzuty, a nast?pnie Jason Kidd z dystansu znw powi?kszy? przewag? do 8 punktw. P?niej jednak role si? zamieni?y, bo to gospodarze zacz?li na pot?g? trafia? za trzy punkty. Najpierw OJ Mayo, p?niej Shawn Marion, znw Mayo i na koniec rewelacyjny dzisiaj Jae Crowder i z -8 zrobi?o si? +4. A Mavericks w tym sezonie, je?li prowadzili po trzech kwartach, na 7 takich przypadkw 6 zako?czyli swoim zwyci?stwem. [reklama]

Kwarta ostatnia to uczta dla koszykarskiego kibica. Z pocz?tku, gospodarze kontynuowali ?wietn? pass? rzutami z dystansu, a g?wnym katem Knicks by? Crowder, jednak to trjka Vince’a Cartera da?a Mavericks najwy?sze prowadzenie w meczu przy stanie 100-88. Jak przysta?o na zesp? z najlepszym bilansem, nie wypada?o tak po prostu si? podda? i w efekcie, po kilku nieporadnych akcjach Mavs w ataku i sytuacjach 2+1 Knicks (Anthony, Chandler) uda?o si? zmniejszy? strat? do ledwie 1 punktu.

Pi?ka dla Knicks.

Mike Woodson nie zaskoczy? nikogo i ustawi? ostatni? akcj? pod Melo. Na zdj?ciu widzicie moment, w ktrym Anthony powinien odda? swj rzut. Pomimo bardzo dobrej obrony Mariona, gracz Knicks pope?ni? tutaj ma?y b??d, poniewa? zamiast rzuci? w?a?nie w tym momencie, zwleka? z tym jeszcze u?amek sekundy, ktry najprawdopodobniej zadecydowa? o niecelnej prbie.

Zbirka Mavs. Trafione osobiste. Game over.

Dallas dzi?ki tej wygranej s? w tej chwili 7-6, przed nimi jednak ci??ka ko?cwka miesi?ca. Czekaj? ich bowiem spotkania z Lakers u siebie i dwa wyjazdy na Wschd. Najpierw do Philadlephii, p?niej do Chicago.

Knicks natomiast maj? w listopadzie do rozegrania jeszcze 5 spotka? jednak pojedynki z Pistons czy Wizards, i to w dodatku u siebie, nie powinny im przysporzy? wi?kszych k?opotw. Najbli?szy mecz rozegraj? w pi?tek, przeciwko Rockets w Houston.

Wojciech Bielewicz