Katownicy i Kalecznicy – wyd. 6
Tony Parker /fot. Flickr

Grudzień 6th, 2012

Tony Parker /fot. Flickr

Dzisiejsze wyr?nienia, to kolejny dowd na umi?dzynarodowienie najlepszej ligi ?wiata. Zagranicznych zawodnikw jest ju? w NBA tak wielu, ?e znajduje si? tu miejsce zarwno dla wielkich gwiazd, jak i wielkich rozczarowa?.

Katownik tygodnia: Tony Parker

Francuski rozgrywaj?cy jest jednym z niewielu zawodnikw z czo?wki NBA, ktry nie wydaje si? nadcz?owiekiem, a jednak dokonuje nadludzkich czynw. Parker nie jest wysoki nawet jak na rozgrywaj?cego, nie jest te? szczeglnie silny i nie skacze wysoko i cho? jest bardzo szybki, to do m?odego Allena Iversona troch? mu w tej kategorii brakuje. Mimo tego, w wieku trzydziestu lat pozostaje jednym z pi?ciu-sze?ciu najlepszych rozgrywaj?cych w NBA, jest te? jedynym spo?rd nich (bo Derek Fisher do czo?wki na swojej pozycji nigdy si? nie zalicza?), ktry ma wi?cej ni? jeden mistrzowski pier?cie?. Tak?e ten sezon w jego wykonaniu jest rewelacyjny, Parker by? ju? bliski wyr?nienia kilka tygodni temu, dlatego tak?e w uznaniu jego wcze?niejszych zas?ug zostaje nagrodzony, mimo ?e w ostatnich siedmiu dniach wyst?pi? zaledwie w dwch meczach. W tych spotkaniach, kolejno z Grizzlies i Bucks, by?y m?? Evy Longorii pokaza? na czym polega jego przewaga nad niez?ymi przecie? rozgrywaj?cymi, jakimi s? Mike Conley i Brandon Jennings. Przeciwko temu pierwszemu Francuz zdoby? a? 30 punktw, trafiaj?c ponad po?ow? rzutw z gry i bezczelnie wkr?caj?c si? pod kosz przy dwch wie?ach – Zachu Randolphie i M?odym Gasolu. Z kolei wczoraj, w meczu z zespo?em z Milwaukee, Parker w wi?kszym stopniu skoncentrowa? si? na w??czaniu do gry swoich kolegw i zanotowa? 10 asyst, ale nie przeszkodzi?o mu to w zdobyciu 22 puntw przy zaledwie jedenastu oddanych rzutach. W obydwu tych spotkaniach doskonale wida? by?o w jaki sposb lider Spurs jest w stanie ogrywa? wy?szych i silniejszych rywali – jest od nich sprytniejszy i sprawniejszy, a do tego zauwa?a dos?ownie ka?d? luk? w obronie przeciwnika i dzi?ki niezliczonym piwotom, zmianom tempa koz?owania i rytmu biegu jest w stanie wykorzysta? je do maksimum.

[reklama]

Kalecznik tygodnia: Andrea Bargnani

O ile Parker jest jednym z nielicznych europejskich rozgrywaj?cych, ktrzy doskonale odnale?li si? na parkietach NBA, o tyle w?oski centro-skrzyd?owy to kolejny dowd na to, ?e poszukiwania nowego Dirka Nowitzkiego s? jak poszukiwania bursztynowej komnaty – drogie i nieskuteczne. By pozyska? Bargnaniego, Raptors po?wiecili pierwszy numer w drafcie, a nast?pnie dostosowali reszt? sk?adu do stylu gry W?ocha. Tyle tylko, ?e ten okaza? si? typowym przyk?adem zawodnika, ktry maj?c warunki do gry pod koszem, udaje strzelca i w efekcie w ?adnej z tych rl nie wypada dobrze. Je?li zawodnik mierz?cy 213 cm ma w sezonie 4,4 zbirki na mecz, to albo jest Brookiem Lopezem, albo jest z nim co? nie tak. Oczywi?cie, gdyby Bargnani doskonale trafia? z dystansu, mo?na by przymkn?? oko na jego niedoskona?o?ci, jednak skuteczno?? 32 proc. za trzy i 39 za dwa ma si? do doskona?o?ci jak Mike D’Antoni do Phila Jacksona. W ostatnim tygodniu W?och wypad? nawet gorzej ni? w ca?ym sezonie, bo cho? przeciwko Nuggets zdoby? a? 23 punkty, to w pozosta?ych dwch spotkaniach zanotowa? ich w sumie dwana?cie, do tego zebra? (w sumie!) dziewi?? pi?ek i mia? cztery asysty. Trafi? te? zaledwie czterna?cie z trzydziestu o?miu rzutw z gry, oraz dwa z pi?tnastu (2/15 !!!) za trzy. Je?li doda? do tego charakteryzuj?cy W?ocha od pocz?tku jego kariery absolutny brak umiej?tno?ci i ch?ci do gry w obronie, mo?na doj?? tylko do jednego wniosku: z takim liderem przeciwnicy nie s? ju? potrzebni.

Tomasz Bielan