Jak na derby przysta?o
Carmelo Anthony i Deron Williams /fot. Flickr

Listopad 27th, 2012

Carmelo Anthony i Deron Williams /fot. Flickr

Nie da?o si? lepiej uwieczni? pierwszych od 1977 derbw Nowego Yorku, podczas gdy Nets s? gospodarzami, jak dogrywk?. Brooklyn pokona? po dodatkowych pi?ciu minutach bardzo nie-zespo?owych dzisiaj Knicks 96-89.

By? to pierwszy pojedynek tych dwch dru?yn, kiedy obie wygra?y ponad 60% dotychczas rozegranych spotka?. Dla gospodarzy jest to rwnie? najlepszy, domowy start sezonu (7-1) od rozgrywek w roku 02/03 kiedy zacz?li je od 18 z 19 wygranych we w?asnej hali.

Dzisiaj New York Knicks musieli sobie radzi? bez Jasona Kidda, a w pierwszym sk?adzie go?ci pojawi? si? jeszcze starszy od niego, Kurt Thomas. Nie mia? on jednak zbyt du?ego udzia?u w tym meczu, poniewa? po 7 minutach musia? sko?czy? gr? ze wzgl?du na kontuzj?. Rwnie? Ronnie Brewer nie odegra? ?adnej znacz?cej roli do swojego zespo?u, a ca?y ci??ar gry, jak mo?na by?o przewidzie?, spocz?? na barkach Feltona, Anthony’ego i Chandlera.

Rwnie? rezerwowi Knicks nie mieli dzi? za wiele do powiedzenia, a je?li ju? mieli – jak to mia?o miejsce w przypadku Rasheeda Wallace’a czy JR Smitha – to pud?owali rzuty na pot?g? i tak, ten pierwszy spud?owa? 9 z 11 prb a drugi 5 z 7. Jesli by do?o?y? do tego fatalne 3/19 z gry Raymonda Feltona to i tak mo?na si? zastanowi?, sk?d ta dogrywka.

Na samym pocz?tku spotkania mo?na by?o mie? delikatne problemy z identyfikacj?, gdzie rozgrywany jest ten mecz i kto jest gospodarzem, poniewa? po udanych akcjach Knicks trybuny bardzo si? o?ywia?y, a przy atakach Nets by?o s?ycha? g?o?ne „De-fence”. P?niej jednak, wszystko si? mniej wi?cej zrwnowa?y?o, chocia? jest to zdecydowanie wi?ksza rwnowaga, ni? przy okazji chocia?by derbw Los Angeles. [reklama]

To mia? by? mecz ?wietnych match-upw. Tyson Chandler vs Brook Lopez. Carmelo Anthony vs Gerald Wallace. Nawet Deron Williams vs Raymond Felton zapowiada? si? interesuj?co. W tym akurat przypadku – niepotrzebnie.

Zdecydowanie najwi?cej emocji mieli?my dzisiaj bezpo?rednio pod koszami, gdzie Chandler, trafiaj?c 12 ze swoich 13 prb i zaliczaj?c najlepszy wyst?p w tym sezonie, walczy? z Lopezem, ktry dzisiaj by? 9/20 przy 11 zbirkach. Tyson mia? ich 10. Gracz Knicks jednak zdecydowanie cz??ciej musia? przepycha? si? pod tablic? aby zdoby? swoje punkty, gdy? center Nets wi?kszo?? swoich poda? otrzyma? po ?wietnie skonstruowanych atakach, kiedy nie by?o ju? w zasadzie przed nim nic, oprcz kosza.

Bohaterem spotkania (znowu) mg? zosta? Carmelo Anthony, jednak jego rzut na 5 sekund przed ko?cem czwartej kwarty i przy stanie 84-84 by? zdecydowanie za s?aby. Sytuacja wr?cz analogiczna do tej z ko?cwki meczu przeciwko Dallas Mavericks. Melo rwnie? dosta? pi?k? bardzo wysoko, po czym prbowa? z lewej strony sko?czy? mecz po krtkiej penetracji. 0/2, Carmelo. A w Barclays Center mamy dogrywk?.

Dogrywk?, w ktrej jedyne prowadzenie Knicks mia?o miejsce na jej pocz?tku po punktach Tysona Chandlera. Nast?pnie odpowiedzia? mu Brook Lopez, a trjk?, ktra tak naprawd? zako?czy?a my?li go?ci o zwyci?stwie, trafi? Jerry Stackhouse. P?niej Anthony, chc?c jak najszybciej zniwelowa? straty, chcia? zdoby?, by? mo?e, kluczow? dla dru?yny trjk?, jednak ponownie w tym spotkaniu chybi? wa?ny rzut. 0/3. Dalej mecz rozegra? si? ju? tylko na linii osobistych. [reklama]

Zatrzymuj?c si? jeszcze na chwilk? przy gwiazdorze Knicks, rozmawia?em przed meczem z Miko?ajem, Krzysiem i J?drzejem i wszyscy zgodnie stwierdzili?my, ?e 25 rzutw to b?dzie minimum, jakie Melo odda w tym meczu. I faktycznie, w?a?nie tyle prb mia? w spotkaniu Anthony, a trafi? z nich 11. Zaskoczy? Nas natomiast pope?niaj?c tylko 3 straty.

?wietne zawody rozegra? Deron Williams zdobywaj?c 16 punktw i notuj?c 14 asyst, czyli tyle, ile mia?a ca?a dru?yna Knicks. Kolejne znakomite wej?cie z ?awki mia? Reggie Evans, ktry pomimo swoich ledwie 4 punktw, znw nie da? szans rywalom na tablicach zbieraj?c 14 pi?ek w 17 minut. W ci?gu ostatnich 5 spotka? dostaje on ?rednio 19,2 minut, podczas ktrych zbiera 11,2 pi?ek.
I na koniec jeszcze ma?y bonus

http://www.youtube.com/watch?v=cWdMHxiKsq8&feature=g-subs-u

Wojciech Bielewicz