Gra na 1, a uczy si? rozgrywa?
Eric Bledsoe /fot. Flickr

Listopad 18th, 2012

Eric Bledsoe /fot. Flickr

Gdy widz?, w jaki sposb rozwija si? Eric Bledsoe, to przypomina mi si? scenariusz, ktrym pod??a?, albo ktry zosta? narzucony Ericowi Gordonowi pisze Micha? Kajzerek.

Rynek kocha takie produkty jak rezerwowa jedynka Clippers, bo zmiana ?rodowiska mog?aby uczyni? j? opcj? nr jeden. Wielkim marnotrawieniem talentu by?oby trzymanie si? na smyczy Chrisa Paula, dlatego Eric nie mo?e my?le? o swoim zespole jako o miejscu docelowym jego przygody z koszykwk?.

Eric Gordon by? w Los Angeles na d?ugo przed Chrisem Paulem. Zd??y? za?apa? si? na prostytutk? Donalda Sterlinga w szatni i bez w?tpienia by? te? ?wiadkiem wielu innych elementw ?ycia koszykarskiego Hugh Hefnera. Przy okazji stara? si? nie zosta? wrzucony do tego samego wora, co reszta jego kolegw z zespo?u graj?c koszykwk? b?d?c? przejawem autentycznego talentu. Jego problemy z kolanem psuj? ten idealny obraz, ale na ca?e szcz??cie jest kto? taki, jak Eric Bledsoe mj osobisty kandydat do nagrody dla gracza, ktry poczyni? najwi?kszy post?p.

On tej kategorii prawdopodobnie nie wygra, bo do podj?cia r?kawic potrzebowa?by kontuzji Chrisa Paula, a takich przykrych historii nikomu nie ?yczymy. My?lami czasami wybiegam za daleko, ale ?a?uj? poniek?d, ?e umowa zbiorowa nie zezwala zespo?om na wypo?yczanie swoich graczy. Chcia?bym zobaczy?, jak Bledsoe wygl?da?by w rotacji Chicago Bulls bez Derricka Rosea. Po dziewi?ciu meczach w tym sezonie regularnym Eric notuje 10,6 punktu, 1,6 przechwytu, 2,8 asysty i 2,4 zbirki, graj?c 7 minut wi?cej ni? podczas rozgrywek 2011/2012, gdy zdobywa? 3,3 punktu i by? zdecydowanie za cz?sto przyklejony do ?awki rezerwowych.

Vinny Del Negro cz?sto ma problemy ze zrozumieniem potrzeb swoich zawodnikw, a jeszcze gorzej idzie mu z wykorzystaniem ich potencja?u. Ten sezon jest zgo?a inny, gdy? nie trzyma si? sztywno swoich pokr?conych za?o?e?, a pozwala gra? koszykwk?, jak? w Lob-City chce si? teraz ogl?da?.

[reklama]

W przypadku Bledsoe pozwoli? rozwin?? jego talent w kierunku pick-and-rolli. Erik wcze?niej wi?ziony – teraz da? si? pozna? jako dobry partner w tym elemencie gry. Po?wi?ca temu 1/3 swojego czasu w ataku i jak wskazuj? statystyki synergy sports jest 14 najefektywniejszym zawodnikiem w NBA, bo wykorzysta? 14 z 26 prb, jakie podj?? do tej pory.

Szybko??, sprawno?? i umiej?tno?? wykorzystania zmiany krycia przez rywali to niezb?dny zestaw, aby my?le? nad rozwijaniem sztuki pick-and-rolla. Dlatego, gdy siedzi on na ?awce Clippers swoje ofensywne dzia?a ustawiaj? na obwodzie (40% bez Bledsoe na parkiecie). Za to z Ericem na pozycji rozgrywaj?cego lepiej sprawdza si? dla zespo?u gra w pomalowanym i pod tablic?. G?wnie tam dla rywala gracz Clipps stanowi zagro?enie. Takie zjawisko jest podyktowane przez ewolucj? koszykwki. Wi?kszo?? jedynek nowej generacji szybko?? i nieprzewidywalno?? stawia nad regularno?? i powtarzalno?? swoich zagra?.

Skoro mwimy o wszechstronno?ci, PER tego gracza to 22,7 wed?ug hoopdata.com, zatem odnajdziemy w nim r?ne skrajno?ci, ktre ca?o?ciowo tworz? wyj?tkowy produkt. To dopiero trzeci sezon Erica w NBA, nie mieli?my jeszcze wystarczaj?co du?o szans, aby pozna? go na wskro?. Odnosz? jednak wra?enie, ?e pracuj?c nad swoj? gr? mo?e osi?gn?? wielkie rzeczy i cho? na t? chwil? porwnywanie go do Erica Gordona jest troch? na wyrost to za kilka miesi?cy stanie si? ono wiarygodniejsze. Zw?aszcza, ?e Bledsoe jeszcze w collegeu nie musia? by? play-makerem.

Natenczas w rol? jego mentora wcieli? si? Chauncey Billups. Ta dwjka wraz z trenerem Robertem Packiem cz?sto wsplnie ogl?da ta?my po treningach, aby zwrci? Ericowi uwag? na pewne sprawy, o ktrych musi pami?ta?, rwnie? w obronie. Clippers maj? drug? defensyw? w lidze, pozwalaj?c rywalom rzuca? 99,4 punktu na 100 posiada?. Bledsoe wychodz?c z ?awki zna swoje obowi?zki w defensywie i jego wk?ad pracy nie jest przez zesp? lekcewa?ony, czego wyrazem jest te 7 minut wi?cej ni? w sezonie 2011/2012. Nadal jest to mj kandydat do nagrody Most Improved Player.

Micha? Kajzerek