Deng vs Boozer. Na kogo postawi? Bulls?
fot. Flickr

Wrzesień 13th, 2013

fot. Flickr

To ma by? ten rok, ktry wreszcie poka?e na co sta? Chicago Bulls. Zdrowy b?dzie Derrick Rose jest ciekawa ?awka rezerwowych, m?odzi si? rozwin?li, ale to tylko rok. W lato 2014 przed w?adzami klubu wiele trudnych decyzji, mi?dzy innymi odno?nie Luola Denga.

Sytuacja Bulls jest przed zbli?aj?cym si? sezonem niez?a. Co prawda postawa podczas offseason zosta?a przez nas oceniona na 2, ale najwa?niejszym wzmocnieniem na nowe rozgrywki b?dzie zdrowy Derrick Rose. To jednak jest tylko pocz?tek absolutnie niezb?dny do tego, ?eby dru?yna zagra?a bardzo dobre rozgrywki. Drugim elementem jest Luol Deng najlepszy obok Joakima Noah zawodnik podczas nieobecno?ci Rosea.

I tu zaczynaj? si? schody. Deng bowiem jest w roku kontraktowym i w 2014 roku zostanie wolnym agentem, o ile wcze?niej nie podpisze umowy z Bulls. Do pierwszych rozmw mi?dzy nim, a dru?yn? dosz?o na pocz?tku lipca, ale nie przynios?y one specjalnych efektw. Co zatem si? z nim stanie? Scenariuszy jest kilka, ka?dy rwnie prawdopodobny.

Bulls przede wszystkim nie chc? wej?? w poziom p?ac, ktry by ich zmusi? do p?acenia podatkw, a taki im grozi, je?li podpisz? nowy kontrakt z Dengiem, nie pozbywaj?c si? nikogo z zespo?u. Oczywi?cie zawsze jest mo?liwo?? rezygnacji z Carlosa Boozera ktrego minuty powinny spa?? w najbli?szym sezonie. Po pierwsze dlatego, ?e wraca Rose i Boozer nie b?dzie ju? tak odpowiedzialny za zdobywanie punktw, a po drugie dlatego ?e jest bardzo s?abym obro?c?.

Byki maj? zatem dwa wyj?cia w stosunku do Booza. Po pierwsze mog? go sprbowa? przehandlowa? w trakcie zbli?aj?cego si? sezonu. Mo?e si ? na niego skusi? jaka? dru?yna, ktra potrzebuje zdobywania punktw w ataku i ch?tnie zrzuci w 2015 roku z salary cap ponad 16 milionw dolarw. O to mo?e by? jednak ci??ko, bo Byki musia?yby dosta? w zamian wyj?tki od wymiany w wysoko?ci jego kontraktu. Drugi wariant, o ktrym mwi si? od dawna i ktry wielu fanw Chicago przyj??aby z ogromn? rado?ci?, to amnestia na jego umowie. Ta jest jednak mo?liwa dopiero w lipcu 2014.

Pytanie zatem w ktr? stron? pjd? w?adze klubu? Z jednej strony mog? mie? zabezpieczenie na pozycji numer 4 bo Taj Gibson jeszcze d?ugo nie b?dzie spe?nia? pok?adanych w nim nadziei, szczeglnie w ofensywie. Chocia? prawd? mwi?c to, czego mu najbardziej brakuje, to minuty na parkiecie. Gorzej, ?e poza Gibsonem nie wida? kolejnego zawodnika, ktry mg?by powalczy? jako czwrka. Wybrany w drafcie Erik Murphy jest wielk? niewiadom?, a na pewno minie sporo czasu, o ile to w ogle mo?liwe, ?eby sta? si? dobrym wzmocnieniem na tej pozycji.

[reklama]

W?rd niskich skrzyd?owych sytuacja wygl?da o tyle lepiej, ?e obok Denga jest Jimmy Butler, ktry zagra? ?wietny drugi sezon w NBA, cz?sto b?d?c najlepszym zawodnikiem Bulls na parkiecie. Oprcz niego jest jeszcze Mike Dunleavy a spore nadzieje pok?ada si? w Tonym Snellu. Taki t?ok mo?e wi?c oznacza?, ?e Bulls zrezygnuj? z Denga, tym bardziej, ?e jak informuje CSN Chicago, jeden z GMw, pragn?cy pozosta? anonimowy stwierdzi?, ?e Brytyjczyk mo?e dosta? kilkuletni? umow? w okolicach 12 milionw dolarw za rok gry. Dok?adnie tak? otrzyma? w tym roku Andre Iguodala od Golden State Warriors i nie zdziwmy si? je?li podobn? dostanie w?a?nie Deng.

Jego warto?? ro?nie, bo nie b?dzie mia? te? konkurencji za rok na pozycji niskiego skrzyd?owego. Obok niego znajd? si? bowiem Danny Granger Paul Pierce a mo?e te? do??czy? Rudy Gay Teoretycznie wolnymi agentami mogliby rwnie? zosta? Carmelo Anthony i LeBron James ale obaj w ostatnich dniach jasno powiedzieli ?e chc? zosta? w swoich zespo?ach, tak?e ich przej?cie do Cleveland czy Los Angeles mo?na w?o?y? mi?dzy bajki. Podobnie ma si? sytuacja z Rudym Gayem, ktry mo?e odej?? od ostatniego roku umowy z Toronto Raptors. Na to jest zdecydowanie wi?ksza szansa. Nie wiadomo jak naprawd? w Kanadzie odnajduje si? Gay i czy wi??e z tym zespo?em przysz?o??. Na pewno b?dzie du?o zale?a?o od wynikw, jakie osi?gn? w najbli?szym sezonie.

Czym bije Deng na g?ow? pozosta?ych wolnych agentw? Paul Pierce jest ju? zbyt d?ugo w NBA, by mg? przyci?gn?? kogo? na du?e pieni?dze i d?ugi kontrakt. Zostaje zatem Danny Granger, ale jego problemem s? kontuzje i wielka niewiadoma. W ko?cu w ostatnim sezonie zagra? tylko kilka spotka?. Tak?e dla niego kluczowa w walce o wysoki kontrakt b?dzie postawa w zbli?aj?cych si? rozgrywkach.

Je?li we?miemy pod uwag? te wszystkie okoliczno?ci, robi to z Denga materia? na najciekawszego dost?pnego niskiego skrzyd?owego w NBA. A kto mo?e si? o niego upomnie?? Chocia?by Los Angeles Lakers, ktrzy planuj? wielk? przebudow?. Deng sprawdzi? si? jako asystent wielkiej gwiazdy w Chicago i wiadomo, ?e nie b?dzie marudzi?, gdyby mia? ni? by? obok Kobe Bryanta Oczywi?cie s? te? inne zespo?y, raczej z do?u tabeli, ktre o niego powalcz?, mog? si? w??czy? Dallas Mavericks, ale raczej lista klubw, ktre b?dzie mo?na powa?nie rozwa?a? w jego przypadku powinna si? zamkn?? w trzech.