Co si? dzieje z Landry Fieldsem?
Landry Fields /fot. Flickr

Listopad 11th, 2012

Landry Fields /fot. Flickr

Trenerzy w Toronto staj? na g?owach, aby przywrci? Landryemu Fieldsowi jego dawny blask, dzi?ki ktremu niejednokrotnie ?ci?ga? na siebie uwag? podczas spotka? w Madison Square Garden. Po przenosinach do Kanady co? w zawodniku si? zablokowa?o i przesta? gra? w sposb, w jaki robi? to dotychczas. Jego rzut jest nienaturalny, jego podania nie docieraj? do celu, a g?owa wydaje si? by? w zupe?nie innym miejscu. Raptors mog? wkrtce po?a?owa? tych 20 milionw w 3-letniej umowie.

Chodz? pog?oski, ?e sztab trenerski Toronto Raptors odsun?? Landryego Fieldsa od niektrych ?wicze? zespo?owych i zorganizowa? mu osobny trening, aby zawodnik powraca? do formy w swoim w?asnym tempie. Narzucanie mu czegokolwiek w tym momencie mog?oby si? bardzo ?le sko?czy?. Pr?dzej czy p?niej Raptors rozpocz?liby poszukiwania wygodnego tradeu, by za du?o nie straci?, a przynajmniej troch? zyska?.

?rd?a blisko powi?zane z zespo?em przekazuj? informacj?, i? trening rzutowy Fieldsa to co?, co wymaga od uczestnika podnoszenia sobie poprzeczki coraz wy?ej. Gracz zaczyna rzuca? z bliskiej odleg?o?ci i dopiero gdy trafi pi?? kolejnych rzutw to mo?e przesuwa? si? coraz dalej od kosza. W ten sposb Landry ma przesta? wykonywa? rzut, jakby chcia? serwowa? pi?k?, a odzyska? naturalne u?o?enie palcw i nadgarstka. ?wiczenia te prowadzi Jon Lee trener od przygotowania fizycznego Raptors.

[reklama]

Po pi?ciu spotkaniach sezonu regularnego Fields notuje ?rednio 2,4 punktu, 3,2 zbirki i trafia 21% swoich rzutw wykona? ich 24 w tym sezonie i tylko 5 znalaz?o drog? do celu. Nie jest ju? besti? w transition offense, nie trafia ju? killerw z dystansu, a podaje kompletnie bez namys?y, cz?sto rujnuj?c dobry atak pozycyjny Raptors. Zdaj? sobie spraw?, ?e ?yjemy w spo?ecze?stwie potrzebuj?cym obrazu, aby uchwyci? pewne statystyki. Zatem pocz?tek sezonu Landryego Fieldsa przedstawi?bym w ten sposb.

Jego najlepszy sezon, to debiut na parkietach NBA. Zosta? wybrany przez New York Knicks z 9 numerem w drugiej rundzie i dzi?ki dobrej etyce pracy oraz po?wieceniu zaufa? mu zarwno Mike’ DAntoni, jak i Mike Woodson. W sezonie 2011/2012 jego numerki spad?y, ale nie by?y na tyle alarmuj?ce, aby wzi?? Landryego pod szczegln? opiek?. Po dwch latach w trykocie Knickerbockers ?rednio notowa? 9,3 punktu, 5,3 zbirki, a trafia? na skuteczno?ci 48% z gry. Regres w statystykach nie zawsze oznacza braku rozwoju gracza. Czasami wr?cz przeciwnie zawodnik dojrzewa i przestaje si? kierowa? w?asnymi ambicjami pracuj?c na konto przede wszystkim zespo?u.

?led? ZKrainyNBA na Twitterze

To, co do tej pory robi? najlepiej czyli gra w kontrze bez pi?ki i ?ci?cia w ataku pozycyjnym, to wszystko przesta?o mu sprawia? przyjemno??. Nieudane prby na pusty kosz, niezdarne ?apanie pi?ki w szybkich akcjach – Landry Fields w ktrym? momencie offseason skr?ci? nie w ten zakr?t. Przypuszczam, ?e mia?o to miejsce podczas procesu decydowania o swojej dalszej karierze. Gdzie zawodnikowi mo?e by? lepiej ni? w Nowym Jorku? Na pewno nie w Kanadzie. Aspekt psychologiczny bez w?tpienia odegra? w tym wszystkim wielk? rol?.

Raptors b?d? si? bacznie przygl?da? jego pracy. Forma Fieldsa na razie nie pozwala mu sp?aca? pieni?dzy, ktre dosta? tego lata. Ja za to chcia?bym bardzo zobaczy? Toronto Raptors w najlepszym mo?liwym wydaniu bez kontuzji Kylea Lowryego i Andrea Bargnaniegoi ze zmys?em cwaniaka Landryego.

Micha? Kajzerek @ Twitter