CmucmqWWAAAvfG-

Póki „jeszcze” Dwyane Wade nie jest zawodnikiem Chicago, a Bulls nie zd??yli wymieni? duetu Calderon/Dunleavy ?apcie 4na5 w ktrym m.in. Marek dociera do tekstu, ktry wskazuje, ?e Bulls celuj? w lineup Rondo/Wade/Butler/Mirotic/Vucevic!!!

  1. Hoiberg mwi, ?e Rondo pasuje do jego koncepcji. Rajon mwi, ?e Bulls to mocna organizacja i masa talentu w?rd graczy. Co tak naprawd? mog?o przekona? RR do gry w Chicago?

Piotr Jankowski – Szczerze? Wierz? w s?owa Rondo. Najlepszy rozgrywaj?cy, ktry by? dost?pny na rynku mg? oczekiwa? grubego kontraktu (patrz?c chocia?by na kontrakt Conleya), a zdecydowa? si? podpisa? dwuletni? umow? z Bulls w ramach ktrej zarobi ledwie 28 milionw dolarw przez dwa sezony gry (cz??? jest niegwarantowana). Rondo mog?a faktycznie spodoba? si? koncepcja Hoiberga i to, ?e b?dzie graczem dowodz?cym pi?k?.

Micha? Grny – Po pierwsze ?miem twierdzi?, ?e teraz Fred Hoiberg zawsze (a przynajmniej do startu sezonu) przy ka?dym transferze b?dzie mwi? to samo. T? koncepcj?, przynajmniej t? znan? mediom, jest wprowadzenie szybszego tempa gry z trjkami ala GSW. Id?c torem tej logiki potrzebny jest kto?, kto umiej?tnie poprowadzi pi?k? i nie b?dzie mia? na nazwisko Calderon. To samo prawdopodobnie widzia? Rondo zgadzaj?c si? na takie a nie inne warunki umowy. Bulls nie przep?acaj?, Rondo robi wszystko wynie?? si? z Sacramento a jednocze?nie przypomnie? si? wszystkim ekspertom.

Marek Miernik – Je?li chodzi o Hoiberga, to nie jestem ju? do ko?ca pewien, jaka jest jego koncepcja na Bulls. Je?eli wzoruje si? na Warriors Kerra, to zatrudnienie Rondo kompletnie tutaj nie pasuje. Rajonowi natomiast si? nie dziwi?. Bulls to jedna z najpopularniejszych dru?yn NBA, super miejsce, by odbudowa? mark?. W zespole jest sporo strzelcw, ktrzy tylko czekaj?, by po na ich rzutach nabija? asysty. Nie ma parcia na wynik, bo zesp? jest w „przebudowie” – gra na s?abszym wschodzie, co sprawia, ?e przy tym i tak nie s? bez szans na PO. Jest raczej ma?o charyzmatyczny trener, ktry daje sporo luzu zawodnikom, wi?c raczej konfliktw z coachem bym nie oczekiwa?. Jest sporo m?odzie?y, wi?c poza Butlerem nie ma go?ci, ktrzy aspiruj? do miana liderw. Podzia? rl jest jasny – super szansa dla dobrego PG-ka po przej?ciach na przypomnienie o swoich walorach fanom NBA.

Filip Ciepi?ski – Na pewno nie by?y to pieni?dze. Przy dzisiejszych stawkach 28$ za 2 sezonu, to genialny ruch ze strony Bulls, ktrzy zyskali bardzo solidnego rozgrywaj?cego za naprawd? niedu?e pieni?dze.

Co mog?o go przekona? do do??czenia do Bulls, to moim zdaniem perspektywa zmian, ktre czekaj? dru?yn? z Chicago. Utrata Rose’a, Joakima i Gasola wymusi na Bykach zmiany o wiele bardziej znacz?ce ni? pozyskanie Calderona, czy Lopeza. Bardzo mo?liwe, ?e duet Rondo & Butler stanie si? filarem dru?yny, wok? ktrego zarz?d b?dzie stara? si? posk?ada? dru?yn?, a to zawsze jest przyjemna wizja. Pytanie tylko, czy Hoibergowi uda si? okie?zna?, b?d? co b?d?, ci?zki charakter by?ego mistrza NBA z Bostonu.

Poza tym, Rajon potrzebowa? zmian. Po odej?ciu z Bostonu ewidentnie nie mg? si? odnale??. Przygoda z Mavs to by?a jego prywatna pora?ka, po ktrej straci? wiele w oczach ca?ej ligi. Ostatni sezon z Kings, pomimo s?abego bilansu dru?yny, w jego wykonaniu by? przyzwoity. Statystyki 11.9 punktw (45.4% skuteczno?ci) i 11.7 asyst na mecz mwi? same za siebie.

  1. Patrz?c ze sportowego punktu. Co jest najwi?ksz? korzy?ci?, co najwi?kszym minusem

Piotr – Rondo to prawdziwy genera?. W dzisiejszej NBA jest obok Chrisa Paula najm?drzejszym rozgrywaj?cym, zawodnikiem, ktry pi?k? wci?nie tam, gdzie nikt inny nawet by nie pomy?la?. Butlerowi mo?e si? to podoba?, bo b?dzie dostawa? pi?ki na czyste pozycje, sk?d we?mie si? wi?cej punktw rzucanych przez niego w ka?dym spotkaniu. Tego moim zdaniem brakowa?o mu rok temu, gdy do pary z Derrickiem to w?a?nie on musia? wypracowywa? pozycj? rzutow? zarwno sobie, jak i kolegom.

Minusem posiadania Rondo jest na pewno jego osobowo??, to, ?e mo?e doj?? do wewn?trznego konfliktu pomi?dzy nim, a Butlerem. W?tpi? w to jednak, bowiem t? decyzj? Hoiberg na pewno z nim konsultowa?.

Micha? G – Niew?tpliw? korzy?ci? s? (werble) asysty oraz przegl?d gry Rondo. Mo?e to nie ten sam RR, ktry ze z?aman? r?k? ?oi? przeciwnikw, ale zawsze to pewna nadwy?ka w niektrych elementach nawet w stosunku do tego, co oferowa? Derrick Rose. Do?wiadczenie powinno by? dodatkowym atutem.

Co do minusw to zbudowanie odpowiedniej chemii. Rondo do dyplomatw nie nale?y i na upartego jego wypowied? o Chicago mo?e ?wiadczy? o tym, ?e ju? teraz Rondo stara si? sprosta? wymaganiom lidera dru?yny. Jak mwi? ploteczki Jimmy Butler ju? ma nie po drodze z Rajonem. Dodatkowo trzeba pami?ta? o stosunkach RR ze swoimi szkoleniowcami, a delikatnie mwi?c Fred Hoiberg nie nale?y do najbardziej charyzmatycznych szkoleniowcw w NBA.

Marek - Korzy?ci? jest na pewno jego umiej?tno?? znajdowania partnerw na otwartych pozycjach. Na pewno zyskaj? na tym nasi dystansowi strzelcy jak Mirotic czy McDermott. Odci??y te? Butlera i Jimmy nie b?dzie musia? ca?y czas klepa? pi?ki. Moim zdaniem Rondo jest te? lepszym obro?c? od Rosea i mo?e nie b?dziemy si? musieli a? tak cz?sto przejmowa? lukami w defensywie, jak w zesz?ym sezonie.

Minus? Rondo mia? swoje problemy zdrowotne i nie wiadomo czy nie odezw? si? one w po??czenie z przeci?tnym sztabem medycznym Bulls.

Filip – Nie zapominajmy o tym, ?e Rondo zdobywa? z Bostonem mistrzostwo NBA. Gra? na ka?dym szczeblu rozgrywek w przeciwie?stwie do reszty sk?adu Bulls. Takie do?wiadczenie mo?e tylko pomc m?odszym zawodnikom, takim jak Valentine, ktry dopiero rozpoczyna swoj? karier? w najlepszej lidze ?wiata.

Rondo nadal jest boiskowym genera?em. Widzi akcj? na 3 sekundy zanim ta si? wydarzy i przede wszystkim szuka swoich partnerw i nie forsuje rzutw w przeciwie?stwie do niektrych rozgrywaj?cych z pozosta?ych zespo?w. Na miejscu takich zawodnikw jak Butler, McDermott czy Miroti?, nie mg?bym si? doczeka? wsp?pracy z Rajonem, a i podkoszowi nie powinni mie? na co narzeka?.

 

Minus? Rondo niestety ma z?? s?aw? zawodnika, ktry przegrywa walk? z w?asnymi emocjami, na czym traci ca?y zesp?. Do tego potrzebuje twardej trenerskiej r?ki, a ostatnim trenerem, ktry mia? na niego wp?yw by? Doc Rivers, do ktrego Hoibergowi niestety jeszcze daleko. Obawiam si?, ?e to w?a?nie tutaj mo?e pojawi? si? problem.

  1. Jimmy Butler/Rajon Rondo – jedna pi?ka. Jak powinna, a jak mo?e wygl?da? ich wsp?praca na parkiecie?

Piotr – Osobi?cie zapatruj? si? na t? wsp?prac? z wielkim optymizmem. Mimo mojej wielkiej sympatii do Rosea, musz? stwierdzi?, ?e ten nie by? kompletnym rozgrywaj?cym. Zawsze widzia?em w nim combo guarda, zawodnika, ktry chce rzuca? jak najwi?cej punktw. Rondo z kolei nie jest strzelcem, on wyk?ada zawodnikom pi?k? na tacy. Ci musz? j? jedynie uca?owa?, wys?a? do kosza. Z poda? Rondo cz?sto nie da si? po prostu nie trafi?.

Micha? G – Maj?c do dyspozycji (miejmy nadziej?) w 100% sprawnego Lopeza nie trzeba by? geniuszem, ?eby wyobrazi? sobie na przyk?ad PNR Lopez Rondo w czasie, ktrego Jimmy Butler dostaje kolejny pick by wykorzysta? ?atw? trjk? lub da? extrapass do np. Mirotica czy Dunleavyego.

Marek – Nie zak?adam, ?e a? takim problemem b?dzie dla tych zawodnikw dzielenie si? pi?k?. Wydaje mi si?, ?e podzia? b?dzie jasny – Butler jest od najwa?niejszych rzutw, a Rondo ma sprawi?, by reszta graczy mog?a rzuca? z otwartych pozycji. RR musia? dzieli? pi?k? ze znacznie wi?kszymi indywidualistami (Pierce, DeCousins, Gay) i jako? to wygl?da?o. Poza tym nie mo?e ca?y czas pi?ki mie? Butler, a poza Rajonem nie widz? kandydatw w Chicago, ktrzy chcieliby mie? j? zbyt d?ugo.

Filip – Nie widz? tutaj problemu. Rondo nigdy nie by? typem zawodnika, ktry forsowa? w?asne rzuty. Wr?cz przeciwnie, Rajon najpierw my?li o tym, ?eby u?atwi? gr? swoim kolegom z dru?yny. Jimmy Butler ju? nie b?dzie musia? bra? ca??go ci??aru gry na siebie, tak jak to bywa?o w ko?cwce poprzedniego sezonu, gdzie sam stara? si? wci?gn?? zesp? do Play Offw.

Wed?ug mnie Jimmy dzi?ki temu powinien gra? wi?cej bez pi?ki. Przez co ca?a dru?yna zacznie si? w ko?cu rusza? w ataku. Do tej pory, kiedy gra opiera?a si? na Jimmym, kompletnie nic nie dzia?o si? na boisku. Teraz b?dzie inaczej.

Je?li chodzi o za?o?enie Hoiberga i ch?? przyspieszenia gry, to nie mam nic przeciwko. Skorzysta na tym na pewno McDermott i Miroti?, ktrzy mam nadziej?, poprawi? swoj? gr? w obronie. Nie jestem jednak przekonany, czy Butlerowi przypadnie to do gustu. Jest on raczej typem zawodnika, ktry lubi budowa? atak bez zb?dnego po?piechu.

  1. Jakie ruchy transferowe by?yby dla Bulls jeszcze optymalne?

Piotr – W Chicago pilnie potrzebny jest strzelec. Bulls stracili Gasola i Rosea, czyli najskuteczniejszych zawodnikw obok Butlera. Jimmy, mimo wielkiego progresu, jakiego dokona? przez ostatnie lata nie jest w stanie uci?gn?? tego zespo?u samemu. Pilnie potrzebny jest zawodnik, ktry zagwarantuje oko?o 14 punktw na mecz. Podobno Bulls znowu chc? wytransferowa? Gibsona, dlatego sprbowa?bym z?owi? do Wietrznego Miasta Marcina Gortata. C? to by by?a za historia.

Micha? G – Wszystko zale?y od tego jaki kierunek obrali Bulls, to natomiast dopiero b?dziemy mogli oceni? we wrze?niu b?d? w pa?dzierniku. Na t? chwil? najbardziej logicznym wyj?ciem wydaje si? by? pozyskanie wysokiego. Robin Lopez mo?e robi? swoje nawet przez 70-80 spotka? jednak kto? musi wspiera? go w post-up. Je?li to prawda, co mwi si? o transferze Taja Gibsona to dodatkowo ten nowo pozyskany gracz musi anga?owa? si? rwnie? w walk? na ofensywnej desce. Cristiano Felicio mo?e jeszcze by? nazbyt surowy by przejmowa? mecze w tym aspekcie.

Chocia? z drugiej strony, je?li tak dobrze si? przyjrze? i po??czy? to z faktem, ?e Klasa Draftu 2017 mo?e by? naprawd? zdrowa i Bulls b?d? chcieli zatankowa? ten sezon i modli? si? o kolejnego Mesjasza maj?cego przynie?? tytu? do Chi Town.

Marek – Pytanie brzmi: co znaczy optymalne dla Bulls? Jaki Byki maj? w ko?cu cel na ten sezon? Za??my jednak, ?e Forman trzyma si? idei younger and more athletic. W takim razie trzeba gdzie? opchn?? Dunleavyego, ktry nie wnosi za wiele do gry i kompletnie jest niepotrzebny w m?odym zestawieniu Bulls. Jego odda?bym nawet za picki. Druga rzecz to mo?na poszuka? jakiego? warto?ciowego m?odego podkoszowego za Taja Gibsona, ktry (mimo ca?ej mojej sympatii) te? ju? m?odszy nie b?dzie, a przedstawia spor? warto?? rynkow?. Do tradeu dorzuci?bym Snella, ktry nie ma fanw w Chicago, a naprawd? ma umiej?tno?ci, by by? solidnym wsparciem z ?awki. Do tego trzeba spu?ci? Galderona, bo nie wiem co on mia?bym robi? w Chicago przy obecnym rosterze.

Update: Trafi?em na fanowsk? dywagacj? czemu Bulls walcz? o Wadea. Planem by?oby nie tylko ?ci?gni?cie pochodz?go z Chicago Dwayne, ale i wymiana Gibsona/Miroticia + Dunleavy/Snell za Vucevica z Orlando. O tym, ?e to nie kompletny kosmos mo?e ?wiadczy? ten artyku?.

Nie wiem, jakie s? na to szanse, ale pierwsza pi?tka: Rondo/Wade/Butler/Mirotic/Vucevic sprzedawa?aby koszulki jak ciep?e bu?eczki.

Filip – Chcia?bym widzie? w sk?adzie Bulls jeszcze jednego przyzwoitego skrzyd?owego, ktry podobnie jak Butler mg?by zagrozi? nie tylko rzutem z dystansu, ale i penetracj?, bo poza Jimmym nie ma w tej dru?ynie zawodnika, ktry by to potrafi?. Lance Stephenson? Dion Waiters? Michael Beasley? Derrick Williams? To tylko nazwiska rzucone w eter.

  1. Do tego pytania wrcimy na wiosn?. W sezonie 2016/17 kto zrobi w Chicago najwi?kszy progres, kto b?dzie najwi?kszym rozczarowaniem?

Piotr – Najwi?kszy post?p zrobi zdecydowanie McDermott. Ten koszykarz potrzebuje takiego rozgrywaj?cego jak Rondo, a Rondo potrzebuje takich graczy jak McDermott. Doug przy Derricku po prostu nie mg? si? tak rozwin??, jak przy klasycznym rozgrywaj?cym. Teraz mo?e liczy? na mas? idealnych odegra? na obwd, z ktrych b?dzie mg? sypa? trjki. Sporo spodziewam si? tak?e po Felicio, z ktrym mam okazj? utrzymywa? sta?y kontakt. Trener obieca? mu nawet, ?e w trakcie meczw przedsezonowych w dwch spotkaniach dostanie przesz?o 30 minut na parkiecie. Ten go?ciu ma naprawd? wielki potencja?.

Ci??ko mi okre?li?, kto oka?e si? najwi?kszym rozczarowaniem. Wskaza?bym Calderona, ale po tym go?ciu po prostu niczego nie oczekuj?. My?l?, ?e wska?? Snella, ktry w Chicago jeszcze nic nie pokaza?.

Micha? G – Licz?, ?e po ko?cwce zesz?ego sezonu to b?dzie czas Felicio. ?atwo nie b?dzie dosta? minuty jednak odrobina z?ej gry Lopeza i Hoiberg mo?e nie mie? wi?kszego wyboru by wystawi? Brazylijczyka w S5.

Je?li chodzi o rozczarowanie to b?dzie niestety znowu Tony Snell. Nie do??, ?e Snell nie czyni post?pw to zdarza?y si? momenty gdzie wi?cej minut oznacza?o po prostu wi?cej z?ej koszykwki w wykonaniu Snella. Niestety bo to jeden z moich ulubionych graczy w NBA na pozycji Nic nie gram, ale si? ucz?. Kiedy? w tej klasie by? Jimmy Butler strasz?cy od pierwszego wywiadu, ?e za?atwi w obronie LeBrona i Wadea.

Marek – Jako wielki fan, wierz?, ?e Nikola Mirotic. Ju? w zesz?ym sezonie pokazywa?, ?e potrafi przej?? mecz i by? jego najja?niejsz? postaci?. Po ostatnich ruchach wydaje si? to naturalna rola dla niego. Wierz?, ?e uda si? mu zachowa? ‚consistency’ w swojej grze i obok Butlera b?dzie liderem przebudowuj?cej si? ekipy z Wietrznego miasta.

Boj? si?, ?e rozczarowaniem mo?e by? Doug McDermott. Jemu tak?e wzro?nie rola w systemie Hoiberga, a on mimo przeb?yskw nie potrafi? utrzyma? wysokiego poziomu gry, faluj?c niemi?osiernie. Obawiam si?, ?e kiedy zostanie obdarzony wi?kszym zaufaniem, to nie podo?a. Obym si? myli? co do niego.

Filip – Najwi?kszy progress moim zdaniem zrobi McDermott. Ju? w poprzednim sezonie pokaza?, ?e ma jeszcze sporo do udowodnienia, zw?aszcza je?li chodzi o jego gr? w obronie. Je?eli Hoiberg rzeczywi?cie przyspieszy atak Bulls i rozci?gnie skrzyd?a, McDermott b?dzie mia? wielkie pole do popisu.

Najwi?ksze rozczarowanie?

Niestety, ale mam wra?enie, ?e nadal b?dzie nas rozczarowywa? Snell…, o ile mo?na jeszcze bardziej rozczarowa?. Chcia?bym si? myli?, ale wydaje mi si?, ?e Snell nie b?dzie pe?ni? wi?kszej roli w dru?ynie z Wietrznego Miasta.