Blazers i Bulls po równo
NBA: Memphis Grizzlies at Chicago Bulls

Listopad 19th, 2012

Nate Robinson/fot. Flickr

Dzisiejszej, wyj?tkowo nudnej nocy, hitem mia?o by? spotkanie Portland Trail Blazers z Chicago Bulls w Rose Garden. I cho? sam przebieg meczu móg? troch? zawie?? fana zaci?tych ko?cówek, to na pewno sta? na wysokim koszykarskim poziomie.

Robinson pierwsz? strzelb?

Nate Robinson w kolejnym ju? meczu jest pierwsz? opcj? w ataku Byków. Dynamiczny rozgrywaj?cy zdoby? dzi? 18 punktów przy tylko 19 minutach sp?dzonych na parkiecie. Robinsona bierze si? w tym momencie pod uwag? przy nagrodzie dla najlepszego rezerwowego NBA! Jest to o tyle zaskakuj?ce, ?e przed nim w rotacji jest jeszcze Taj Gibson, a cz?sto nawet Marco Belinelli i Jimmy Butler, ci??ko zatem nazwa? w jakikolwiek sposób nazwa? go 6th manem Byków.

Chicago niestro?ne

Bulls s? w tym sezonie w ogonie ligi pod wzgl?dem strat. Dzisiaj a? dziewi?tna?cie razy oddali pi?k? rywalom. Win? ponosi za to g?ównie bardzo niewyra?ny Kirk Hinrich – to jego czwarty mecz z rz?du przynajmniej czterema stratami. Jest zatem ca?kiem prawdopodobne, ?e Tom Thibodeau postawi nied?ugo w pierwszej pi?tce na filigranowego Nate’a Robinsona kosztem by?ego zawodnika Atlanty Hawks. Hinrich zdobywa jedynie 4.9 punktu na mecz i jest pod tym wzgl?dem najgorszy spo?ród wszystkich startuj?cych rozgrywaj?cych w lidze.

Kontrowersyjny Lillard

Pierwszoroczniak i faworyt do nagrody Rookie of the Year, Damian Lillard, pokaza? dzisiejszej nocy jak wci?? niedo?wiadczonym jest zawodnikiem. Portland w ko?cówce wygrywali 6 punktami i na par? sekund przez syren? mieli ostatnie posiadanie. Pi?k? otrzyma? Lillard. M?oda gwiazda Portland min??a naiwnie licz?cych na „dribble-off” pasywnych obro?ców Bulls i mocno wsadzi?a pi?k? z góry. Wywo?a?o to oczywi?cie uzasadnione oburzenie Byków i zdziwienie komentatorów. Zapewne nast?pnym razem Lillard pomy?li dwa razy zanim zdecyduje si? nabija? statystyki w ten sposób.

Noah bliski triple-double

Francuski ?rodkowy po raz kolejny da? wyraz swojej wszechstronno?ci, notuj?c tym razem 16 punktów, 15 zbiórek i 8 asyst. Wiemy, ?e Joakim Noah jest najlepszym podaj?cym w?ród wszystkich centrów. W zesz?ym sezonie liderowa? lidze w tym wzgl?dzie. Bior?c pod uwag? nieobecno?? Derricka Rose’a i wysok? nieporadno?? w rozgrywaniu Hinricha, trafia teraz do wzgl?dnie wi?cej pi?ek. Ma zatem okazje by jeszcze podreperowa? swój wspó?czynnik asyst. Noahowi mo?na z pewno?ci? zarzuci? dziurawe r?ce, ale ruchy to on ma jak rozgrywaj?cy!

[reklama]

Daruj, panie Boozer

Carlos Boozer zapewnia fanom Chicago Bulls niez?? hu?tawk? nastrojów. Jednego dnia bryluje na parkiecie, by nast?pnego, tak jak dzi?, rzuci? cztery punkty i z?apa? trzy pi?ki. Wiemy, ?e silny skrzyd?owy rodem z uczelni Duke ma warunki i umiej?tno?ci na bycie nawet pierwszym strzelcem Byków. Dopóki jednak nie zacznie gra? ka?dej nocy na jednym, solidnym poziomie, nigdy nie zaskarbi sobie sympatii fanów z Wietrznego Miasta.

Bulls i Blazers po równo

Obie dru?yny rzuca?y dzisiaj na identycznym procencie z gry (49.3%, bardzo przyzwoitym) i gra obydwu wygl?da?a ca?kiem podobnie. Po tym spotkaniu zarówno Portland jak i Chicago maj? bilans 5-5 i rzutem na ta?m? kwalifikuj? si? do playoffs w swoich konferencjach.

Miko?aj Wanago