Bez Bynuma do ko?ca roku
Andrew Bynum /fot. Flickr

Listopad 12th, 2012

Andrew Bynum /fot. Flickr

Philadelphia 76ers nie maj? szcz??cia do wysokich graczy. Andrew Bynum, jak Elton Brand w 2008 roku nie pogra sobie za du?o w tym sezonie.

O problemach z kolanami Bynuma wiadomo od dawna. Nikt jednak w sztabie 76ers nie przypuszcza?, ?e zanim Andrew zagra w ich barwach cho? jedno spotkanie, to b?dzie musia? odpoczywa? tak d?ugo.

W oficjalnym stanowisku klubu czytamy: „Je?li obecne prognozy pozostan? niezmienione, Bynum b?dzie mg? wznowi? normalne zaj?cia koszykarskie w okolicach 10 grudnia. Dodatkowo, zesp? przewiduje, ?e Bynum b?dzie potrzebowa? dodatkowych 1-4 tygodni na doj?cie do formy kondycyjnej i treningi zanim b?dzie mg? zagra? w meczu.”

To w praktyce oznacza, ?e najwcze?niej mo?emy go zobaczy? na parkiecie w styczniu 2013 roku. Czy zatem nad Philly ci??y jakie? fatum wysokich zawodnikw?

[reklama]

Podobna sytuacja mia?a miejsce w 2008 roku. Wtedy to Sixers g??boko si?gneli do kieszeni, ?eby podpisa? kontrakt z wolnym agentem, Eltonem Brandem. Brand mia? wtedy za sob? dwa skrajne sezony. W rozgrywkach 2006/07 w barwach Clippers zdobywa? 20.5 punktu i 9.3 zbirki, by rok p?niej z powodu kontuzji zagra? w zaledwie 8 spotkaniach.

To nie zniech?ci?o jednak Sixers, ktrzy zaoferowali mu 80 milionw za 5 lat gry. Brand rozpocz?? sezon na boisku, ale wytrzyma? tylko do po?owy grudnia. Mia? miesi?czn? przerw?, by ostatni raz zagra? 3 lutego. ??cznie tylko 29 meczw, stracone pieni?dze, a sam Elton ju? nigdy nie by? tak dobrym graczem jak wcze?niej.

Oczywi?cie nie ?yczymy Sixers powtrki z rozrywki, ale cz?sto tak si? zdarza, ?e dany typ zawodnika nie sprawdza si? w jakiej? dru?ynie lub po prostu ma pecha.

Przed Dougiem Collinsem nie lada wyzwanie. Tymczasowe rozwi?zanie, ktre nie?le funkcjonuje od pocz?tku rozgrywek za chwil? b?dzie rozwi?zaniem sta?ym. Te 2 miesi?ce, a mo?e i d?u?ej bez Bynuma b?d? dla niego sprawdzianem, ale i ostrze?eniem dla w?a?cicieli Sixers odno?nie tego, ile po sezonie trzeba b?dzie zaoferowa? za Bynuma jako wolnego agenta.

Piotr Zarychta @ Twitter