Back-court marze? Ricka Adelmana
Alexey Shved /fot. Flickr

Grudzień 7th, 2012

Alexey Shved /fot. Flickr

Ten nieco europejski styl Ricka Adelmana wkrtce mo?e doczeka? si? swojej formy ostatecznej, gdy Ricky Rubio i Alexey Shved spotkaj? si? razem na parkiecie. Hiszpan rozpocz?? ju? treningi z zespo?em i za kilka tygodni Ci fani Wolves, ktrzy wahaj? si?, czy warto wyda? te kilkadziesi?t dolarw na mecz nie b?d? mieli wi?cej takiego problemu. Za ogl?danie Rickyego na pewno warto p?aci?, tym bardziej je?eli po zerwaniu wi?zad?a w kolanie pozostanie tym samym koszykarskim houdinim.

Shved ma jeszcze problem ze znalezieniem wsplnego j?zyka z kolegami, ale to tylko i wy??cznie dlatego, ?e wcze?niej w swojej karierze nie mia? z j?zykiem angielskim po drodze. Prcz wyjazdw z reprezentacj? i zespo?em na mecze Euroligi praktycznie nie opuszcza? matki Rosji. Przenosiny do Stanw Zjednoczonych mia?y zatem g??bszy problem, ni? sama adaptacji do zupe?nie innego stylu gry, z ktr? notabene Shved poradzi? sobie, jak prawdziwy Rosjanin z 0,7.

Na pocz?tku mg? liczy? na wsparcie Andrei Kirilenko, ktry na ka?dym kroku stara? si? pomaga? koledze z reprezentacji. Dwjka podczas pobytu skrzyd?owego w Moskwie nawi?za?a bardzo dobre relacje i to w?a?nie obecno?? Shveda w sk?adzie Wolves na sezon 2012/2013 by?a jednym z kluczowych czynnikw, jakie zadecydowa?y o wyborze ch?odnej Minnesoty. Rosjanie z racji ewolucyjnego przystosowania si? do klimatu kontynentalnego w strefie umiarkowanej nie mieli tak?e k?opotw z przystosowaniem si? do temperatur na p?nocy Stanw Zjednoczonych.

Shved sp?dza w tym sezonie na parkiecie oko?o 25 minut, g?wnie wychodz?c na czwarte kwarty. To ?wiadczy o ogromnym zaufaniu Ricka Adelmana do jego umiej?tno?ci. Rozgrywaj?cy, ktry nie b?dzie mia? problemw z gr? na pozycji rzucaj?cego obro?cy notuje 10,8 punktu, 3,6 asysty, 2,5 zbirki i trafia 40% z gry oraz 34% za trzy. To nadal liczby, ktre powinny poszybowa? w gr?, je?eli jego wsp?praca z Rubio ma przynie?? oczekiwany efekt, ale nie wszystko na raz. Wcze?niejsz? tez? o tym, ?e to autentycznie combo-guard popr? jego gr? podczas IO w Londynie, gdzie cz?sto wychodzi? obok Antona Ponkrashova.

[reklama]

W tym sezonie w g?wnej mierze gra? obok rozgrywaj?cego i po miesi?cu rozgrywek ma PER 15,2 jeden z najwy?szych w ekipie Le?nych Wilkw. Gdy zamiast Luke’a Ridnourab?d? J.J. Barei pojawi si? obok niego Ricky Rubio w swoim first-pass PG mode, to prawdopodobnie dwjka b?dzie kombinowa?a mi?dzy sob? wiele posiada?, zw?aszcza, gdy pod koszem nie b?dzie Kevina Lovea. Duet ten da Adelmanowi znacznie wi?cej elastyczno?ci na obwodzie i tym samym pozwoli stosowa? wi?cej zagrywek z wykorzystaniem swoich szybkich obcokrajowcw na obwodzie. Obaj maj? wielkie serce do tego sportu i mimo znacznie wi?kszej intensywno?ci gry w porwnaniu do do?wiadcze? z Europy – od nich powinno w g?wnej mierze zale?e? tempo gry Wilkw.

Wed?ug startribune.com Shved 54% swoich statystyk robi w ostatnich 12 minutach spotkania. Adelman znalaz? w nim dobrego closera. Shved spytany o taki rozwj wydarze? przyzna?, ?e w zasadzie to nie wie dlaczego tak si? dzieje. Mimo, i? styk gry Rubio to unikatowy produkt w skali ?wiatowej, Adelman widzi mi?dzy nimi podobie?stwa. Grali na wysokim poziomie ju? jako m?odzie?cy, kiedy tutaj przyszli nikogo si? nie bali. W?a?nie tego potrzebujemy. Daj im troch? paliwa i zobacz, jak b?d? dla Ciebie pracowali mwi Rick.

Trener ju? podczas pierwszych treningw po powrocie Rickyego ustawi? dwjk? w jednej linii. S? przysz?o?ci? Le?nych Wilkw i mog? razem stworzy? co? naprawd? wyj?tkowe. Fakt, ?e s? z Europy cieszy nas tym bardziej. Shved w swoim okresie przej?ciowym, albo po prostu w oczekiwaniu na Rubio wychodzi z ?awki jako game-changer. Trudno powiedzie?, jak to wszystko rozwi??e Adelman, je?eli kolana Brandona Roya pozwol? mu jeszcze na jeden, dwa przeb?yski. Alexey w swojej roli czuje si? dobrze, my te? czujemy si? dobrze ogl?daj?c jego gr? na parkiecie. Zdorowje, Salud!

Micha? Kajzerek @ Twitter