19 lutego 2016 by Maciej Staszewski
StanvanGundy0000
Podsumowanie trade deadline

Tegoroczny trade deadline by? tak pasjonuj?cy, ?e je?li zamiast go ?ledzi?, zdecydowa?e? si? pj?? z dziewczyn? do kina, by?by? tu w gronie zwyci?zcw. Nawet je?li w ostatniej chwili zmieni?a ona... (Czytaj więcej)