20 listopada 2012 by Wojciech Bielewicz

3on3 – niespodzianki pocz?tku sezonu

Damian Lillard /fot. Flickr

Damian Lillard /fot. Flickr

Dok?d zmierzaj? niesamowicie rozp?dzeni Knicks, jakiego typu niespodziank? oka?e si? Damian Lillard i co mog? osi?gn?? Bobcats ? Na te pytania odpowiemy w kolejnym ju? w tym sezonie 3on3. 

1. Czy New York Knicks s? w stanie utrzyma? dyspozycj? i namiesza? w PO?

Piotr Zarychta: Na pewno s? na dobrej drodze do tego. W konferencji wschodniej na dzisiaj maj? konkurencj? tylko w postaci Miami Heat, ale do ko?ca sezonu zasadniczego ponad 70 meczów. Kluczowe dla ich powodzenia b?dzie to, co wszyscy powtarzaj? jak mantr?, czyli znalezienie miejsca dla Amare Stoudemire‚a. No i te? czy weterani pozostan? zdrowi. Je?li tak, to szanse na fina? konferencji s? du?e.

Krzysztof Uzdowski: Nawet je?li Knicks nie utrzymaj? swojej nadspodziewanie dobrej formy i po powrocie Amar’e Stoudemire’a powróc? ich zesz?oroczne problemy, to na razie nie wida? na wschodzie ekipy, która mog?aby im przeszkodzi? w zaj?ciu drugiego miejsca w konferencji. Pacers i Bulls bez swoich kontuzjowanych liderów zawodz?, Celtics 20-punktami przegrywaj? z Detroit Pistons, a Nets maj? co prawda dobry bilans (6-2), jednak jest to bardziej zas?uga ich ?atwego terminarza, a nie dobrej i skutecznej gry. Knicks z bilansem 7-1 s? obecnie najlepsz? ekip? w NBA i wydaje si?, ?e miejsce w Top2 Wschodu jest dla nich zarezerwowane. Czy sta? ich na co? wi?cej ni? fina? swojej konferencji? Tego dowiemy si? dopiero za kilka miesi?cy, gdy zobaczymy jak tak naprawd? uk?ada si? wspó?praca na linii Anthony-Stoudemire.

Wojciech Bielewicz: Knicks bez w?tpienia s? w tej chwili jedn? z najlepszych dru?yn w ca?ej stawce. W?a?ciwie przed nimi znajduj? si? obecnie tylko Memphis Grizzlies, jednak ci??ko szuka? na Wschodzie dru?yny, która mog?aby teraz (s?owo klucz) zatrzyma? ekip? z NY. Heat dostali od nich niez?e lanie w MSG, Knicks s? u siebie 4-0, a przegrali tylko i wy??cznie z wymienionymi ju? Grizzlies. Podoba mi si? co raz wi?ksza rozwaga w ataku Carmelo, ?wietnie dysponowany Felton, silna ?awka co razem daje nam obraz zespo?u niezwykle ci??kiego do zatrzymania. Nie wyobra?am sobie, ?eby Knicks nie byli w stanie awansowa? do PlayOffs i nawet mog? zaryzykowa? stwierdzenie, ?e przy takiej grze mog? namiesza?, i to du?o. Jedyne, czego si? obawiam na chwil? obecn? to powrót Amar’e do dru?yny i to, czy nie zepsuje on chemii jaka zd??y?a si? tam ju? wytworzy?.

2. Jak wiele do gry Blazers mo?e wnie?? Lillard?

Piotr Zarychta: Lillard ju? wnosi powiew ?wie?o?ci i co wa?niejsze spokoju. To jest specjalno?? Blazers, którzy regularnie wyci?gaj? z draftu zawodników, którzy wchodz?c do ligi nie robi?c g?upot (wy??czaj?c Grega Odena). Podobnie by?o z Brandonem Royem i LaMarcusem Aldridgem. Lillard jest ich rozgrywaj?cym na lata, trzeba tylko dobrze nim pokierowa? i nie nara?a? na kontuzje.

Krzysztof Uzdowski: Lillard jest najlepszym debiutantem na swojej pozycji od czasów Isiah Thomasa i wszystko wskazuje na to, ?e w przysz?o?ci mo?e powalczy? o miano czo?owego PG ligi. Blazers nigdy w historii swojego klubu nie mieli rozgrywaj?cego z tak du?ym potenja?em i je?li Lillard szybko nauczy si? gra? z LaMarcusem Aldrigem, to Blazers ju? w tym sezonie mog? powalczy? o miejsce 7-8 na Zachodzie. Miejmy tylko nadziej?, ?e zawodnika z Weber State omin? kontuzje i fani Blazers w ko?cu b?d? mogli zapomnie? o kolanach Brandona Roya i Grega Odena.

Wojciech Bielewicz: Portland s? póki co 5-5, a wszyscy chyba si? zgodzimy, ?e Damian Lillard pomimo wszystkich opinii przed sezonem i tak pokazuje wi?cej ni? si? od niego spodziewano. Ju? w tej chwili jest jedn? z podstawowych opcji w ataku Blazers, oddaj?c blisko 16 rzutów w spotkaniu przy zjadliwej skuteczno?ci 40%.Nie jest to jednak jeszcze typowy game-changer dla swojego zespo?u. Portland w ataku zdobywaj? tylko minimalnie wi?cej punktów z Lillardem na parkiecie ni?eli bez niego. W tym elemencie, nawiasem mówi?c, du?o lepiej wypada LaMarcus Aldridge i chocia?by dlatego uwa?am, ?e na status prawdziwej gwiazdy Damian musi jeszcze poczeka?. Co nie zmienia faktu, ?e pokazuje si? z bardzo dobrej strony, wykorzysta? chwilow? absencj? Anthony’ego Davisa i jest w tej chwili najpowa?niejszym kandydatem do zdobycia nagrody Rookie of The Year.

3. Jak oceniasz pocz?tek sezonu w wykonaniu Bobcats ?

Piotr Zarychta: Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony ich gr?. Przyznaj? bez bicia, ?e Mike Dunlap by? dla mnie anonimow? postaci? i nie wiedzia?em czy spodziewa? si? podobnego wyniku jak przed rokiem, czy wr?cz odwrotnie. Ju? w pierwszym meczu w ich wykonaniu, który ogl?da?em przeciwko Pacers wida? by?o zmian? mentalno?ci w ich grze. Wrócili do twardej obrony, któr? dowodzi Michael Kidd-Gilchrist, Kemba Walker gra zupe?nie inaczej ni? w sezonie debiutanckim i nawet Tyrus Thomas zacz?? si? stara?. Kto wie, przy odrobinie szcz??cia mo?e znów si? za?api? na cztery mecze w play-off.

Krzysztof Uzdowski: Znakomicie. Chyba nikt nie spodziewa? si?, ?e w którymkolwiek momencie tego sezonu Rysie b?d? na 6 miejscu w swojej konferencji. Mike Dunlap wykonuje na razie ?wietn? robot? i motywuje swoich m?odych podopiecznych do agresywnej gry po obu stronach parkietu, dzi?ki czemu wci?? mo?emy si? ?mia?, ?e Bobcats maj? lepszy bilans chocia?by od Lakers, Celtics, czy Bulls. Z biegiem czasu si? to pewnie zmieni i Bobcats powalcz? maksimum o 10-11 miejsce na Wschodzie, jednak tak udany pocz?tek sezonu mo?e napawa? optymizmem ich nielicznych kibiców i odbudowa? nieco podupad?y po ostatnim sezonie fanbase.

Wojciech Bielewicz: Wierzcie, albo nie. Mia?em przeczucie, ?e Bobcats od pocz?tku rozgrywek b?d? chcieli zmaza? plam? po ubieg?orocznym blama?u. Znakomicie wygl?daj? Michael Kidd-Gilchrist oraz Kemba Walker i Bobki musz? w tej chwili sta? si? zespo?em, który nie wychodzi na parkiet tylko po to, ?eby dosta? t?gi ?omot od rywali. Charlotte w tym momencie zajmuj? drugie miejsce w swojej dywizji, s? 5-4, a wraz ze swoj? defensywn? efektywno?ci? plasuj? si? w pierwszej po?owie tabeli ca?ej ligi. Ofensywnie wygl?da to ju? nieco gorzej, ale od czego? trzeba zacz??, nie ? Tak czy inaczej, w grze Bobcats wida? popraw?, wida?, ?e trzeba si? z nimi liczy? w ka?dym momencie a dodam tylko, ?e 6 graczy ze sk?adu Charlotte notuje w tej chwili ponad 10 punktów na mecz. Du?y plus dla tej dru?yny.

Tagi: